Można ubezpieczyć odpowiedzialność za chorobę zakaźną

0
325

Underwriter specjalizujący się w ubezpieczeniach odpowiedzialności, Medical & Commercial International, ogłosił wprowadzenie przełomowej ochrony odpowiedzialności związanej z chorobą zakaźną.

Jak zapowiada MCI, będzie on pierwszym na świecie i jedynym zespołem zajmującym się wyłącznie ubezpieczeniami i reasekuracją oraz zarządzaniem ryzykami z obszaru odpowiedzialności za chorobę zakaźną i obsługą roszczeń z tego tytułu – podaje portal Insurance Journal. MCI opiera się na rozległych badaniach epidemiologicznych prowadzonych przez najbardziej liczących się naukowców i praktyków w sprawach odpowiedzialności.

Ochrony będzie udzielać MCI Syndykat 1902, który uzyskał zgodę Lloyd’s na przyjmowanie ryzyka do ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r. i jest zarządzany przez Asta, firmę będącą managing agent Lloyd’s.

MCI podkreśla w oświadczeniu, że produkt CDL (communicable disease liability) został opracowany z użyciem rzeczywistych danych dotyczących zidentyfikowania ogniska zakażenia, dla precyzyjnego odzwierciedlania ryzyk pozwów, jakie grożą szerokiemu spektrum organizacji. MCI zapewnia ochronę organizacjom z sektora opieki zdrowotnej, jak też przedsiębiorstwom komercyjnym z sektorów takich jak hotelarstwo, opieka nad dziećmi, szkolnictwo wyższe, handel detaliczny i rozrywka. Zamierza również udostępniać ochronę ubezpieczeniową podmiotom z sektora państwowego i publicznego.

Nowatorski produkt, zbudowany na kompleksowych badaniach naukowych MCI, ubezpiecza przed odpowiedzialnością za uszczerbek na zdrowiu osób trzecich będący skutkiem zaniedbań ubezpieczonego, prowadzących do powstania lub zaostrzenia zlokalizowanego ogniska choroby zakaźnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności, gdzie triggerem jest zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego (claims made), ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do ochrony odpowiedzialności w wypadku wystąpienia choroby zakaźnej, ponieważ sformułowana jest językiem nauki o chorobach zakaźnych i nie polega na „normach” językowych branży ubezpieczeniowej.

– Stale żyjemy i pracujemy w obecności zakaźnych patogenów. Na ogół je zwalczamy, ale wszyscy są teraz w pełni świadomi, że czasami prowadzą one do tragicznych, społecznie szkodliwych wybuchów epidemii – komentuje dr Lauren O’Neill, immunolog z King’s College w Londynie, która dołączy do zespołu MCI jako specjalistka chorób zakaźnych. – Wzrost aktywności chorób odzwierzęcych w połączeniu z ogólnoświatową eksplozją ruchu turystycznego znacznie zwiększają prawdopodobieństwo pandemii. Ta nowa polisa jest potężnym narzędziem pomagającym zmniejszyć niepewność co do odpowiedzialności podmiotu w związku z pandemią i chorobą zakaźną.

– Przed Covid-19 częstość pozwów sądowych związanych z chorobami zakaźnymi rosła w stałym tempie przez ostatnie 30 lat. Po Covid-19 stało się oczywiste, że świat potrzebuje specjalnego produktu poświęconego odpowiedzialności, która jest przyjmowana do ubezpieczenia przez zespół wykorzystujący wiedzę naukową i który koresponduje ze złożonością ryzyk dotyczących odpowiedzialności za chorobę zakaźną i roszczeń z tego tytułu – powiedział Philip Trafford, założyciel i dyrektor generalny MCI, czynny underwriter Syndykatu 1902.

AC