Ochrona prawna w InterRisk – warto się ubezpieczyć

0
2661

Brokerzy i multiagenci z całej Polski pogłębili wiedzę dotyczącą ochrony prawnej dzięki konferencjom zorganizowanym przez InterRisk w styczniu i lutym tego roku. Spotkania odbyły się w Warszawie, Krakowie, Gdyni i Poznaniu. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, co pokazała frekwencja – łącznie uczestniczyło w nich ok. 500 osób. Partnerem merytorycznym była firma KS Auxilia, jeden z liderów wśród dostawców ubezpieczeń ochrony prawnej na rynku niemieckim.

Pośredników witali Piotr Narloch, prezes InterRisk, i Daniel Kaliszuk, członek zarządu. Rynek ubezpieczeń ochrony prawnej ma w Polsce ogromny potencjał. Uważamy, że każdy Polak powinien mieć pełny dostęp do profesjonalnych porad prawnych, wymiaru sprawiedliwości i być w stanie dochodzić swoich racji przed sądem. Niestety, bardzo wiele osób rezygnuje z dochodzenia sprawiedliwości z powodu obawy przed poniesieniem ogromnych kosztów sporów sądowych. Ubezpieczenie ochrony prawnej z jednej strony pozwala na błyskawiczną konsultację z prawnikiem, a z drugiej pokrywa koszty sporu sądowego – wyjaśniał prezes Kaliszuk.

O tym, jak skutecznie sprzedawać ubezpieczenia ochrony prawnej, mówił Rainer Huber, prezes zarządu KS Auxilia. Podkreślał, że sprzedaż tego produktu wymaga inicjatywy ze strony pośrednika i aktywnego oferowania go klientom. Jedną z zalet tych ubezpieczeń, zdaniem prezesa Hubera, jest możliwość skorzystania z nich wkrótce po zawarciu, nawet bez wystąpienia szkody.

Małgorzata Trybuchowicz, kierownik ds. ubezpieczeń ochrony prawnej, zaprezentowała nowy produkt typu stand alone.Do tej pory InterRisk oferował okrojoną ochronę prawną jako dodatek do innych produktów. – Pracując nad ochroną prawną, staraliśmy się stworzyć rozwiązanie maksymalnie przyjazne i użyteczne dla klienta. Włączyliśmy też do zakresu to, co nasi konkurenci często wyłączają, chociażby ewentualne spory klientów z samym ubezpieczycielem. Przeanalizowaliśmy setki szkód oraz przeprowadziliśmy wiele rozmów z klientami i pośrednikami. Następnie staraliśmy się precyzyjnie określić, jakie są ich oczekiwania i rzeczywiste potrzeby. Każdy produkt ubezpieczeniowy to zawsze rodzaj kompromisu między szerokością zakresu a możliwościami finansowymi klienta – tłumaczyła Małgorzata Trybuchowicz.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie na Konferencję Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Dla mnie był to dobrze wykorzystany czas. Konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym. Zagadnienia poruszane przez prelegentów – profesjonalistów dziedzin, które zostały przedstawione w sposób przystępny i bardzo interesujący. Cieszę się, że dosyć niszowy do tej pory rynek ubezpieczeń ochrony prawnej zostaje wzbogacony o Państwa ofertę – przekazała swoją opinię o konferencji Alicja Marciniak, broker ubezpieczeniowy.

Uczestnicy konferencji poznali także wybrane historie klientów InterRisk, którzy skorzystali z ubezpieczenia ochrony prawnej dołączonego do innych produktów. Przykłady dotyczyły szkód komunikacyjnych, umów konsumenckich, zakupu pojazdów, podróży zagranicznych i konfliktów pracodawca – pracownik. Co można było wywnioskować, problem o charakterze prawnym może się przydarzyć każdemu (i coraz częściej się przydarza). Ponadto, koszty sporu są dużym wydatkiem, niejednokrotnie przekraczającym możliwości finansowe typowego Kowalskiego. Tymczasem roczna składka na ubezpieczenie ochrony prawnej to koszt równy jednej konsultacji z prawnikiem w dużym mieście lub dwóch w mniejszym.

Dużą uwagę pośredników przykuło wystąpienie mecenasa Kamila Markiewicza, który na konkretnych przypadkach pokazał, ile może kosztować spór sądowy. Przekonywał także, że nawet w sprawach, które mogłyby wydawać się oczywiste, profesjonalny pełnomocnik w sądzie jest niezbędny ze względu na coraz bardziej sformalizowane prawo procesowe.

– Konferencja Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, w której mieliśmy przyjemność brać udział, stanowi dla nas inspirację do jeszcze pełniejszego zabezpieczenia interesów naszych klientów. Przedstawione zagadnienia prawne, przykłady rzeczywistych szkód oraz zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej pozwolą nam na oferowanie szerszej ochrony zarówno klientom indywidualnym, jak i w ramach dedykowanych projektów grupowych – podsumował konferencję Stanisław Mikołajczyk, dyrektor ds. sprzedaży Centrum Polis sp. z o.o.

Pośrednicy poznali również techniczne aspekty wystawiania polisy w systemie sprzedażowym iPortal. Ambasadorzy nowego ubezpieczenia InterRisk odpowiadają na wszystkie pytania pośredników i edukują ich w temacie ochrony prawnej.

Małgorzata Trybuchowicz zapowiedziała prace nad kolejnymi ubezpieczeniami ochrony prawnej, skierowanymi do wybranych grup klientów, takich jak przedsiębiorcy czy rolnicy.

 – Zaczęliśmy od produktu, który wesprze klienta w problemach prawnych występujących w życiu prywatnym. Z rozmów z pośrednikami wiemy, że istnieje też zapotrzebowanie na bardziej specjalistyczną ochronę dla małych i średnich firm oraz dla rolników. To nas dopinguje, aby poszerzać ofertę ochrony prawnej – podsumowała Małgorzata Trybuchowicz.

Aleksandra E. Wysocka

Daniel Kaliszuk, członek zarządu InterRisk

Rainer Huber, prezes zarządu KSAuxilia

Małgorzata Trybuchowicz, kierownik ds. Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w InterRisk

Monika Kondratowicz, zastępca dyrektora Biura Zarządu w InterRisk

Kamila Mickiewicz, dyrektor Oddziału Olsztyn w InterRisk

Dariusz Gintowt, dyrektor Oddziału Gdańsk w InterRisk

Izabela Leciak, dyrektor Przedstawicielstwa Generalnego Toruń w InterRisk

Jan Grzela, dyrektor Oddziału Bydgoszcz w InterRisk

Dariusz Łojko, dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej w InterRisk