Ochrona zdrowia w środowisku pracy może być wyróżnikiem pracodawców

0
1051

Współczesny świat pracy wymaga od pracodawców nie tylko inwestycji w rozwój zawodowy pracowników, ale także troski o ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Nationale-Nederlanden rozumie te potrzeby i aktywnie odpowiada na nie, oferując produkty finansowe, które przyczyniają się do poprawy jakości życia pracowników oraz ich rodzin.

Na obecnym konkurencyjnym rynku pracy atrakcyjne benefity pracownicze, takie jak rozbudowane ubezpieczenia ochronne, stają się kluczowym elementem, który może wyróżnić pracodawcę. Ubezpieczenia oferujące kompleksową ochronę, w tym wsparcie w zakresie leczenia nowotworów i zdrowia psychicznego, są coraz bardziej cenione przez pracowników. Oferując te usługi, pracodawcy nie tylko pokazują troskę o dobrostan swoich pracowników, ale także zwiększają swoją atrakcyjność jako miejsca pracy, przyciągając i zatrzymując najlepsze talenty na rynku.

Jako Nationale-Nederlanden kładziemy szczególny nacisk na produkty, które zapewniają zabezpieczenie finansowe na wypadek poważnych chorób cywilizacyjnych. Nasze innowacyjne podejście odzwierciedla zrozumienie dynamicznie zmieniających się potrzeb społeczeństwa i wyzwań zdrowotnych, jakie niesie współczesny styl życia.

Oferujemy produkty ubezpieczeniowe, które wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, dostarczając rozwiązania skoncentrowane na profilaktyce oraz wsparciu w leczeniu chorób, takich jak nowotwory czy depresja, podkreślając tym samym naszą proaktywną rolę w kształtowaniu zdrowych nawyków.

Zdrowie psychiczne w pracy – ubezpieczenia w obliczu wyzwań cywilizacyjnych

Depresja, uznawana za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, stanowi poważne wyzwanie zarówno dla systemów opieki zdrowotnej, jak i dla środowisk pracy. Z powodu swojej złożoności i wpływu na codzienne funkcjonowanie wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje zarówno wsparcie medyczne, jak i psychologiczne. Znaczenie odpowiedniej diagnozy i terapii jest kluczowe, ponieważ nieleczona depresja może prowadzić do długotrwałych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego też ubezpieczenia, które wspierają ubezpieczonego w procesie choroby, są istotną pomocą ze strony oferujących takie rozwiązania pracodawców.

Oferta zdrowia psychicznego od Nationale-Nederlanden zawiera dwa warianty ubezpieczenia: podstawowy i rodzinny. Wariant podstawowy koncentruje się na ubezpieczonym, oferując mu dostęp do usług medycznych oraz świadczeń w przypadku rozpoznania zaburzeń emocjonalnych. Wariant rodzinny rozszerza ochronę w zakresie dostępu do usług medycznych, obejmując także małżonka/partnera oraz dzieci do 25. roku życia. Są to konsultacje psychologa, psychiatry, konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania laboratoryjne. Dzięki temu pracownicy i ich rodziny mogą korzystać z niezbędnych zasobów, które pomagają im w utrzymaniu zdrowia psychicznego, co ma kluczowe znaczenie dla ich ogólnego dobrostanu i efektywności w pracy.

Nowotwory w Polsce i rola ubezpieczeń grupowych

W Polsce rocznie diagnozowanych jest ok. 170 tys. przypadków nowotworów. W grupie wiekowej powyżej 65 lat co siódma osoba cierpi na chorobę nowotworową. Dodatkowo, 1 na 20 dorosłych Polaków usłyszał diagnozę nowotworu. Wyzwanie z tym związane jest równie istotne i wymaga skoncentrowanej uwagi.

Statystyki pokazują, że liczba przypadków nowotworów w Polsce jest nie tylko wysoka, ale i diagnoza często przychodzi z opóźnieniem, co komplikuje leczenie. Ta sytuacja podkreśla potrzebę zapewnienia pracownikom dostępu do wszechstronnej ochrony zdrowotnej, która obejmuje nie tylko leczenie, ale także szybką diagnozę i wsparcie w trakcie terapii.

Nationale-Nederlanden chce wyznaczać nowe standardy również w tym obszarze i uwzględniać unikalne potrzeby pracowników. Nasze ubezpieczenia grupowe obejmują świadczenia zarówno z tytułu nowotworów złośliwych, jak i nowotworów przedinwazyjnych oraz łagodnych. Dodatkowo, w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, oferujemy możliwość przeprowadzenia licznych konsultacji lub badań umożliwiających weryfikację rozpoznania. To pozwala na szybkie wykrycie i podjęcie leczenia.

Oprócz ochrony finansowej w przypadku diagnozy nowotworowej istotnym elementem jest również wsparcie assistance. Ta dodatkowa warstwa ochrony ma na celu nie tylko zapewnienie środków finansowych, ale także fachowego wsparcia i ułatwienie procesu leczenia, co jest szczególnie cenne dla pracowników w obliczu wyzwań zdrowotnych.

Ta holistyczna ochrona odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnienie pracownikom i ich rodzinom spokoju oraz wsparcia w trudnych chwilach zdrowotnych. W obecnych czasach, kiedy rynek pracy ewoluuje i pracownicy stają przed nowymi wyzwaniami, ubezpieczenia grupowe mogą stać się kluczowym elementem wyróżniającym pracodawców. W świetle rosnącej świadomości na temat zdrowia psychicznego i fizycznego firmy, które oferują wszechstronną ochronę zdrowotną, nie tylko inwestują w dobrostan swoich pracowników, ale również wzmacniają swoją pozycję na rynku jako odpowiedzialni pracodawcy.

Ubezpieczenia grupowe, szczególnie obejmujące ochronę przed nowotworami i wsparcie zdrowia psychicznego, mają szansę stać się elementarną częścią polityk HR i strategii employer brandingowych oraz elementem działań w zakresie ESG, odzwierciedlając nową rzeczywistość i zmieniające się potrzeby pracowników.

Anna Kwiatkowska
menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych w Nationale-Nederlanden