UNIQA rozdaje karty w grupówce

0
2030

W środę, 7 lutego 2024 r. w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim rozpoczął się Kongres Departamentu Ubezpieczeń Grupowych UNIQA. Była to okazja do podsumowania wyników, zaprezentowania nowej strategii oraz oczywiście świętowania sukcesów dla najlepszych przedstawicieli i key account managerów.

Ubezpieczyciel otacza ochroną już blisko 538 tys. pracowników z 3806 firm, którzy przynoszą mu blisko 400 mln zł składki. W porównaniu z 2022 r. UNIQA zebrała o 24% więcej składki, a nowy biznes zwiększył się o 10%.

Gospodarzem wieczoru był Artur Skiba, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych. Na scenie wystąpili również Konrad Zakrzewski, dyrektor zarządzający Pionu Dystrybucji – Sieci Własne, oraz Marcin Nedwidek, prezes zarządu.

Goście mogli też bliżej zapoznać się ze strategią merketingowo-komunikacyjną, słuchając wystąpień Agnieszki Durst-Wilczyńskiej, dyrektorki Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego, Macieja Krzysztoszka, rzecznika prasowego, Karoliny Rosińskiej, prezeski Fundacji UNIQA, oraz Ewy Sutyły, ekspertki ds. komunikacji marketingowej i prostego języka.

Konrad Zakrzewski podkreślił, że największym wyzwaniem w ubezpieczeniach grupowych jest długofalowa rentowność. UNIQA wprowadziła ustrukturyzowany proces rocznicowy, w którym klient dokładnie zapoznaje się ze szkodowością i innymi faktami dotyczącymi swojej polisy w mijającym roku. UNIQA systemowo proponuje klientom zwiększenie składki, z czego co trzeci dobrowolnie korzysta. Do wzrostu biznesu grupowego przyczynia się także sprzedaż „cegiełek”, czyli umów dodatkowych. W ubiegłym roku składka zebrana z tytułu tych umów przekroczyła 20 mln zł, z czego 11,5 mln stanowił nowy biznes. Ze sceny padły też podziękowania dla osób, które wspierały sprzedaż i obsługę klientów.

Marcin Nedwidek przedstawił strategię firmy na lata 2024–2026. Wśród czterech klientocentrycznych priorytetów znalazło się budowanie lojalności, oferowanie wielu produktów, koncentracja na klientach średniozamożnych oraz segmencie SME i mikroprzedsiębiorstwach.

Część nagrodową poprowadzili dyrektorzy i dyrektorki: Piotr Królikiewicz, Beata Dziadosz, Anna Kaczmarek i Piotr Czarnecki. Wyróżniono najskuteczniejszych przedstawicieli, a także key accout managerów, którzy wykazali się najwyższymi wynikami w dosprzedaży cegiełek i w procesie rocznicowym. Tradycyjnie na ocenę przedstawicieli wpłynęła nie tylko ilość wypracowanego biznesu, ale również jego jakość.

Motywem przewodnim Kongresu była gra w karty. Do konsekwentnego wzrostu, jaki w obszarze ubezpieczeń grupowych w ostatnich latach wypracowuje UNIQA, nie wystarczą jednak zręczne sztuczki, zaprezentowane przez iluzjonistę zaproszonego w charakterze gościa specjalnego. Konieczna jest natomiast perfekcyjna znajomość reguł gry i ponadprzeciętna sprawność w rozgrywce, którą zespół kierowany przez Konrada Zakrzewskiego i Artura Skibę prezentuje na ponadprzeciętnym poziomie.

Aleksandra E. Wysocka


MÓWIĄ MENEDŻEROWIE UNIQA

Jesteśmy absolutnym liderem w zakresie kompleksowego serwisu klienta

Miniony rok zakończyliśmy historycznie najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o nową składkę zebraną w segmencie klienta korporacyjnego. Uważam, że 2023 r. był ciekawy i bardzo dla nas rozwijający.

Skupiliśmy się na współpracy z kanałem brokerskim oraz rozszerzeniu dotychczasowej współpracy z sieciami własnymi UNIQA. W obu tych kanałach osiągnęliśmy znaczący wzrost biznesu. Wyznaczyliśmy sobie kierunek dalszej współpracy i z dużym optymizmem patrzę na mój zespół, który z powodzeniem realizuje nasze cele.

Ważnym momentem ubiegłego roku było dla nas odświeżenie flagowego produktu Ochrona z Plusem. Wprowadziliśmy do oferty nowe ryzyka, rozszerzyliśmy zakres ochrony o rozwiązania, które docenili nasi klienci i pośrednicy. Ich uznanie zdobyły m.in. nowe cegiełki Pakiet Onkologiczny i Kardiologiczny. Mamy obecnie jedno z najbardziej elastycznych i najszerszych, jeśli chodzi o zakres, ubezpieczeń na życie w segmencie B2B.

Szczególnie dumny jestem z tego, jaki wysiłek wkłada mój zespół w szeroko rozumianą obsługę i wsparcie klienta na każdym etapie współpracy. Wiele elementów składa się na ostateczną decyzję o wyborze partnera biznesowego. Wyzwaniem jest uświadamianie klientom i naszym partnerom, że mimo wszystko cena nie jest głównym kryterium wyboru. Mogę śmiało powiedzieć – bazując na zaufaniu, którym obdarzają nas klienci – że jesteśmy absolutnym liderem w zakresie kompleksowego serwisu klienta. Kładziemy nacisk na jakość obsługi i terminowość realizacji tego, co klientowi obiecaliśmy. Chcemy i będziemy rozwijać nasze unikalne podejście do rynku i klienta.

Artur Skiba
dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych


Proponujemy wieloletnią współpracę o najwyższych standardach obsługi

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym mierzyliśmy się jako społeczeństwo z wojną w Ukrainie i inflacją. Był to też czas, w którym korzystaliśmy z doświadczeń zdobytych w poprzednich latach. Jasno z nich wynikało, że najważniejsze są dla ubezpieczonego zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo naszych bliskich.

Dla UNIQA oznaczało to, że musimy sprawdzić, czy nasi obecni klienci mają programy i sumy ubezpieczenia odpowiednie do obecnych uwarunkowań. Zrobiliśmy przegląd dotychczasowych ofert i złożyliśmy naszym klientom propozycje zmian programu tak, aby powyższe wartości były w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Wyzwaniem dla nas była zmiana podejścia klientów do finansowania przez pracodawców programu dla pracownika, a tam, gdzie wcześniej był taki benefit – rozwinięcie go o szerszy katalog poważnych zachorowań (w UNIQA to nawet 100 jednostek chorobowych) oraz Pakiet Kardiologiczny i Pakiet Onkologiczny. Cieszę się, że pracodawcy przychylili się do naszych argumentów i rekomendacji.

Dodatkowo, oprócz zmian programów u klientów, wprowadziliśmy w pełni zdigitalizowaną ścieżkę przystąpienia do ubezpieczenia, kontakt za pomocą konta klienta i zgłaszanie roszczeń poprzez stronę internetową. Sukcesem zakończyły się wdrożenia online w firmach produkcyjnych, których specyfika wymagała delikatnej modyfikacji naszego procesu.

Innym rodzajem wyzwania było przekonanie rynku, że proponujemy wieloletnią współpracę o najwyższych standardach obsługi i dlatego warto wybrać UNIQA.

Pozostaje mi podziękować naszym klientom i partnerom za 2023 r. i obiecać, że nie spoczniemy na laurach. Jestem przekonana, że planowane na ten rok wdrożenia przyniosą obiecujące rezultaty.

Beata Dziadosz
dyrektorka ds. klientów międzynarodowych


Zdobycie i utrzymanie lojalności klientów to sukces, ale też wyzwanie

Bycie laureatem dorocznego konkursu jest wielkim wyróżnieniem, bo wejście na podium w naszym wewnętrznym rankingu wymaga nie lada wysiłku. Jednak dla mnie to przede wszystkim sukces, który składa się z setek, a nawet tysięcy małych sukcesów, kiedy to klienci korporacyjni oraz ich pracownicy mówią „tak” propozycjom rozwiązań, które dla nich przygotowałam.

Nasze wspólne działania, które składają się na to zwycięstwo, polegają na analizie działania polisy. Wiemy dokładnie, z czego korzysta klient, czego mu brakuje – to podstawa do tego, aby opracować rozwiązania, dzięki którym kilkanaście tysięcy osób ma zaktualizowane warunki ubezpieczenia, dostosowane do specyficznych potrzeb danej firmy, a także sytuacji rynkowej. Dzięki pracy z klientami pozyskałam setki nowych ubezpieczonych, dla których ubezpieczenie grupowe jest często jedynym, jakie posiadają.

Za sukces, ale też wyzwanie, uważam zdobycie i utrzymanie lojalności klientów. Aż 97% utrzymanych przeze mnie polis i dalsze polecenia klientów to wynik, który mnie bardzo satysfakcjonuje i motywuje do dalszego wysiłku. Cieszę się, że jesteśmy określani jako partner godny zaufania, zarówno dzięki świetnym i profesjonalnym sprzedawcom, jak i przez rzetelną obsługę posprzedażową i transparentność.

Wynik, który osiągnęłam, jest dla mnie dużym sukcesem zawodowym i potwierdzeniem, że spełniam się w misji agenta ubezpieczeniowego. Daje mi poczucie wewnętrznego spokoju, że moi klienci są odpowiednio zabezpieczeni.

Anna Kaźmierczak
Key Account Manager


Realizacja świadczeń jest największym sprawdzianem naszej skuteczności

Rok 2023 był pełen wyzwań i finalnie przyniósł duży sukces – pierwsze miejsce w rocznym konkursie. Bardzo się z niego cieszę i doceniam to wyróżnienie, ponieważ jest efektem zaangażowania i ciężkiej pracy. To także rezultat pracy zespołowej.

Mam ten komfort, że codziennie czuję wsparcie wielu osób z firmy i mogę pracować z produktem, który od lat pod wieloma względami wyróżnia się na rynku. Stale dokładamy w nim ciekawe i korzystne z perspektywy klienta rozwiązania.

Wiele osób dołożyło cenną cegiełkę do mojego wyniku. Osoby w centrali, które przygotowują narzędzia naszej pracy, takie jak materiały, opracowują procesy ułatwiające nam pozyskiwanie klientów i budowanie z nim relacji. W moim najbliższym otoczeniu w regionie, ale też po stronie centrali UNIQA, są osoby, które doradzają mi, pomagają w rozmowach z klientami i jeszcze przy okazji budują rodzinną atmosferę. To wszystko mnie wciąga i nakręca do działania. Z takimi zasobami mogę bardzo dużo.

Jako sprzedawca patrzę na wiele aspektów codziennej pracy. Doceniam, w jakim kierunku zmierza firma, budując relację z brokerami i własnymi sieciami sprzedaży. Otwiera mi to nowe możliwości i jest bardzo rozwijające. Firma kładzie też duży nacisk na realizację świadczeń – to zawsze jest największy sprawdzian naszej skuteczności. Składam przed klientem obietnicę, a dzięki działaniom firmy wiem, że jestem słowny i wiarygodny. To również jest cegiełka, która buduje mój sukces, bo dzięki niej mogę lepiej obsługiwać swoich klientów.

Paweł Młyński
dyrektor Biura Sprzedaży