Odpowiedni stosunek jakości do ceny albo zakaz sprzedaży

0
409

Banki, ubezpieczyciele i zarządzający aktywami w Unii Europejskiej będą mogli sprzedawać fundusze i inne produkty w UE tylko wtedy, gdy udowodnią organom regulacyjnym, że oferują odpowiedni stosunek jakości do ceny – wynika z projektu, do którego dotarł Reuters.

Komisja Europejska ma opublikować 24 maja wnioski legislacyjne znane jako strategia inwestycji detalicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie zaangażowania drobnych inwestorów na rynkach kapitałowych, częściowo poprzez zastosowanie surowszych zabezpieczeń w celu zbudowania zaufania do inwestowania.

 „Niektóre detaliczne produkty inwestycyjne na rynku nadal wiążą się z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami i/lub nie oferują wartości inwestorom detalicznym” – czytamy w propozycjach.

W projekcie ustawy wzywa się unijny organ nadzoru papierów wartościowych ESMA i jego odpowiednik w sektorze ubezpieczeń EIOPA do opracowania wskaźników referencyjnych, które branża musiałaby wykorzystać, aby wykazać, że koszt produktu jest uzasadniony i proporcjonalny.

„Wzorce jako narzędzie porównawcze powinny sprawić, że proces ustalania cen – zarówno na poziomie produkcji, jak i dystrybucji – będzie bardziej obiektywny” – czytamy w propozycjach. „Odchylenie od odpowiedniego poziomu odniesienia powinno wprowadzić domniemanie, że koszty i opłaty są zbyt wysokie oraz że produkt nie zapewni wartości w stosunku do ceny, chyba że można wykazać, że jest inaczej”.

W projekcie ustawy wzywa się również do nadania KE uprawnień do podejmowania „działań naprawczych” w przypadku, gdy koszty nałożone na fundusze inwestycyjne nie są uzasadnione lub nieproporcjonalne do oczekiwanych zwrotów.

Projekt przepisów zawiera również proponowany zakaz zachęt lub prowizji od sprzedaży bez doradztwa.

(AM, źródło: Reuters)