Inteligentne rozwiązanie upmedic w pracowniach diagnostyki obrazowej PZU Zdrowie

0
511

Oprogramowanie usprawniające tworzenie opisów badań wesprze lekarzy radiologów PZU Zdrowie. Operator medyczny rozpoczął pilotaż rozwiązania polskiego startupu upmedic w swoich pracowniach diagnostyki obrazowej we Wrocławiu i Gdyni.

– Wdrażając innowacje w sieci medycznej PZU Zdrowie, zależy nam na adresowaniu realnych potrzeb lekarzy i pacjentów. Chcemy, aby kadra mogła przeznaczyć mniej czasu na powtarzalną część tworzenia opisu badania diagnostycznego i dzięki temu poświęcić odpowiednią uwagę pacjentowi. Stawiamy przede wszystkim na jakość i dostępność opieki zdrowotnej – mówi Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

Oprogramowanie upmedic to inteligentny edytor tekstu wykorzystywany do tworzenia dokumentacji medycznej. Rozwiązanie wspiera lekarzy za pomocą:

  • strukturalnych szablonów i checklisty – każdy opis jest poprawny, sformatowany i czytelny zarówno dla lekarza, jak i pacjenta;
  • rozpoznawania mowy – umożliwia tworzenie dokumentacji bez konieczności dotykania komputera, za pomocą dyktowania, które następnie przetwarzane jest na tekst pisany;
  • inteligentnych podpowiedzi – baza słownictwa zawierająca 350 000 fraz przewiduje, która z nich najlepiej pasuje w danym kontekście, dbając przy tym o kodowanie ICD-10/ICD-9 porządkujące procedury związane z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych.

System umożliwia tworzenie dokumentacji medycznej za pomocą kilku kliknięć myszki, tym samym skracając czas wykonania opisu nawet o 70%.

(AM, źródło: PZU Zdrowie)