Odpowiedzialni w każdym czasie! Jak InterRisk przygotował się do pandemii koronawirusa

0
1145

W obliczu nowej i niezwykle trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii koronawirusa, InterRisk postawił przed sobą dwa priorytetowe cele: bezpieczeństwo Klientów, Partnerów, Pracowników i ich rodzin, a także wparcie działań biznesowych Partnerów.

– Najważniejsza dla nas jest ochrona zdrowia, a także zapewnienie, że firma będzie działała bez zarzutu. Z myślą o tym podjęliśmy decyzję o zmianie modelu funkcjonowania organizacji. Szybko zareagowaliśmy i dzięki temu, pracując zdalnie, zachowaliśmy pełną ciągłość działania, również biznesową. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych pracowników, którzy jak zwykle są niezastąpieni i stanowią o sile naszej spółki – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.

Pomimo tak nagłego i szybkiego rozwoju stanu zagrożenia nasza Spółka była przygotowana. Już w 2012 roku przygotowaliśmy „Procedurę ciągłości działania”, którą regularnie aktualizowaliśmy. Dzięki temu mamy gotowe scenariusze postępowania. Nie sądziliśmy jednak, że kiedykolwiek będziemy musieli wprowadzić plan działania, który stworzyliśmy na wypadek sytuacji kryzysowej. A jednak właśnie teraz się z nią mierzymy.

Wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wdrożeniu planu możemy nadal pracować bez zakłóceń. Każdy z naszych pracowników w pełni angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków. Zarówno Klienci, jak i Partnerzy mogą liczyć na nasze wsparcie – mówi Daniel Kaliszuk, Członek Zarządu InterRisk.

Dostosowaliśmy nasz sposób funkcjonowania i wdrożyliśmy wiele działań

 1. Pracujemy w modelu rozproszonym. Jesteśmy jednak do dyspozycji naszych Partnerów biznesowych i Klientów – żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Właśnie w takich okolicznościach staramy się być jeszcze bardziej pomocni niż zawsze.

 2. Mamy niezbędne narzędzia, aby być w kontakcie z innymi i bez zakłóceń możemy wykonywać swoje obowiązki. Zachęcamy, aby kontaktować się z nami poprzez e-mail czy telefon. Spotkania ograniczamy do minimum – korzystamy z telekonferencji i wideokonferencji.

 3. Klienci i Partnerzy mogą korzystać z naszych usług elektronicznie. Dotyczy to całego procesu – od zawarcia polisy, poprzez obsługę, likwidację i rozliczenie.

 4. Zachęcamy i rekomendujemy, aby korzystać z możliwości zawarcia polisy mobilnej. Dzięki temu można kupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu. Proces wystawienia oferty i wniosku jest intuicyjny, a jego przebieg jest podobny do procesu wystawiania polisy tradycyjnej. Odbywa się to poprzez nasz portal sprzedażowy i e-mail, a płatność możliwa jest za pośrednictwem PayU. Nasi pracownicy zawsze służą pomocą, jeżeli pojawią się jakiekolwiek trudności lub wątpliwości.

 5. Wprowadziliśmy zdalny proces oferowania i zawierania umów ubezpieczeń korporacyjnych:
  • Zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzenie dokumentów ubezpieczeniowych realizujemy, używając podpisu kwalifikowanego lub podpisu odtworzonego mechanicznie.
  • Ocenę ryzyka przeprowadzamy w oparciu o informacje, dane, oświadczenia złożone przez Klienta lub reprezentującego go brokera.
  • Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia zarówno w przypadku kontynuacji uprzednio zawartej umowy, jak i nowej umowy czy zmiany warunków trwającej umowy ustalamy indywidualnie, uwzględniając realny kontekst funkcjonowania przedsiębiorcy czy instytucji.

 6. Wiodąca pozycja na rynku gwarancji ubezpieczeniowych zobowiązuje! Zachowujemy ciągłość skomplikowanego prawnie procesu udzielania gwarancji:
  • W takim stopniu, w jakim jest to prawnie możliwe, wykorzystujemy podpis elektroniczny do zawarcia umów w sprawie udzielania gwarancji, aneksów do tych umów, ustanawiania zabezpieczeń, wystawiania listów gwarancyjnych.
  • Wystąpiliśmy do kluczowych Beneficjentów – instytucji publicznych – o honorowanie dokumentu gwarancji z podpisem elektronicznym.
  • Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre przepisy (np. prawo wekslowe) uniemożliwiają w świetle obecnych interpretacji wykorzystanie zdalnych technik, wprowadziliśmy dyżury zarówno w Centrali, jak i w naszych Oddziałach.

 7. Oferujemy w pełni elektroniczną likwidację szkód, która pozwala uniknąć spotkań z osobami trzecimi w zamkniętych pomieszczeniach, jak dom czy mieszkanie. W procesie likwidacji:
  • Udostępniamy 3 kanały elektronicznego zgłaszania szkód.
  • Klient może samodzielnie zlikwidować szkodę, korzystając z aplikacji, do której link otrzymuje po zgłoszeniu szkody. Aplikacja umożliwia przekazanie zdjęć do wyceny niezależnie od ich wielkości czy liczby.
  • Dla naszych Klientów dostępne są również wideooględziny, dzięki którym nie ma potrzeby spotykania się z Rzeczoznawcą.

 8. Nasi konsultanci zajmujący się usługą assistance także funkcjonują w trybie zdalnym. Do dyspozycji pozostaje 360 firm pomocowych i 1700 holowników na terenie naszego kraju. W kwestii świadczenia usług assistance poza granicami Polski, dostosowujemy się do odpowiednich przepisów prawa.

 9. Każdy z warsztatów w ramach naszej Sieci Warsztatów Partnerskich działa bez zakłóceń. Nasi Klienci mogą więc bez problemu korzystać z ich usług, gdy zajdzie taka potrzeba.

 10. Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie. Dyrektorzy Oddziałów codziennie spotykają się z Zarządem poprzez telekonferencję, podczas której na bieżąco omawiają potrzeby sieci sprzedaży i Partnerów biznesowych. Nasi pracownicy pozostają w ciągłym kontakcie z kolegami i koleżankami z pracy.

 11. Pracownicy naszych Oddziałów nadal sprawnie wykonują swoje obowiązki, jednak w trybie zdalnym. Klienci i Partnerzy bezproblemowo się z nami skontaktują poprzez e-mail czy telefon. Ponadto nadal przyjmowana jest poczta i przesyłki kurierskie. 

 12. Na bieżąco monitorujemy zdrowie naszych pracowników i ich rodzin. Regularnie przekazujemy informacje, jak minimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

 13. W naszym Centrum Rozliczeniowym także zostały wprowadzone procedury dostosowane do obecnie panującej sytuacji.
  • Skany lub zdjęcia dokumentów, które wymagają dostarczenia do Ubezpieczyciela, Pośrednicy i Klienci mogą przesyłać na skrzynkę korespondencja@interrisk.pl lub na skrzynki przeznaczone dla Pośredników w każdym Oddziale. Oryginały dokumentów można będzie przekazać po unormowaniu sytuacji.
  • Wprowadziliśmy także elektroniczny obieg dyspozycji wypłat zwrotów składek dla Klientów, wysyłamy do Klientów informacje ustawowe i polisy prolongowane.
  • Nasze Centrum Rozliczeniowe dostępne jest pod telefonem w godzinach 8-19.

 14. Ponadto udostępniamy ważne informacje na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku. Stawiamy również na promocję poprzez kanały elektroniczne. Wykorzystamy materiały informacyjne i promocyjne w wersji elektronicznej, a na Facebooku opublikujemy posty, które Pośrednicy będą mogli wykorzystywać na swoich profilach.

 15. Naszym priorytetem jest zdrowie naszych Klientów, Pośredników oraz pracowników. Klientów zachęcamy do kontaktów z lekarzem za pomocą Internetu i konsultacji telefonicznych. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych i przewlekle chorych.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group