Odszkodowanie przyznane w apelacji według nowych przepisów

0
751

Sąd Najwyższy uznał, że jeśli sprawa o zapłatę nieprzekraczającą 20 tys. zł nie została zbadana przed zmianą przepisów, to należy do niej stosować nowe regulacje – informuje „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie SN zapadło w sprawie, w której kobieta domagała się zapłaty odszkodowania komunikacyjnego od PZU SA. Sąd Rejonowy uwzględnił roszczenie, ale Sąd Okręgowy powziął wątpliwości co do składu i trybu rozpoznania apelacji. Powodem wątpliwości była zmiana przepisów kodeksu cywilnego. Nowe zasady przewidywały, że w postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, ale nie tylko z umowy, ale np. o odszkodowanie z tytułu wypadku. Stąd SO zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem o to, w jakim trybie ma rozpatrywać sprawę, która nie była w pierwszej instancji rozpoznana w postępowaniu uproszczonym. W odpowiedzi SN uznał, że wniesiona po zmianach w kodeksie cywilnym apelacja od wyroku wydanego przed ich wprowadzeniem ma być rozpatrywana według znowelizowanych przepisów, czyli w postępowaniu uproszczonym – o ile sprawa spełnia jego warunki (sygnatura akt: III CZP 19/20).

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 9 marca, Marek Domagalski „Stare sprawy też obejmuje uproszczone postępowanie – uchwała SN”:
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303089905-Stare-sprawy-tez-obejmuje-uproszczone-postepowanie—uchwala-SN.html

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)