Likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego zainteresowała prezydenta

0
210

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomaszem Chróstnym. Wśród omawianych tematów znalazła się m.in. kwestia zapewnienia ochrony klientom instytucji finansowych oraz prace nad projektem ustawy przenoszącej kompetencje Rzecznika Finansowego do UOKiK.

W spotkaniu wzięła także udział Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Przeniesienie kompetencji Rzecznika Finansowego do UOKiK przewiduje projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Obecnie znajduje się on w trakcie prac w Sejmie. 10 lutego Komisja Finansów Publicznych podjęła decyzję o skierowaniu projektu do prac w podkomisji stałej ds. instytucji finansowych. Obecnie nie wiadomo, kiedy organ zajmie się aktem.

(AM, źródło: prezydent.pl, gu.com.pl)