Open Finance upada i rezygnuje ze sprzedaży Open Brokers

0
388

29 grudnia firma pośrednictwa finansowego Open Finance złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie spółka poinformowała o odstąpieniu od transakcji sprzedaży akcji Open Brokers.

Jak podano w komunikacie, powodem złożenia wniosku jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej Open Finance. Spółka notuje zbyt niskie przychody, które nie pokrywają ponoszonych kosztów, brak też perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie w perspektywie najbliższych miesięcy.

„Open Life jest w całości odrębną spółką i sytuacja rynkowa Open Finance S.A. nie przekłada się na bezpieczeństwo klientów Open Life i środków nam powierzonych. Relacje Open Life z Open Finance opierały się na współpracy biznesowej. Open Finance był dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych Open Life. Sytuacja pośrednika pozostaje bez wpływu na realizację zawartych umów ubezpieczenia. Zapewniamy, iż wszyscy klienci Open Finance S.A. posiadający ubezpieczenia Open Life będą obsługiwani bez zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, a wszelkie dyspozycje i świadczenia będą realizowane zgodnie z ustalonymi terminami. Zapewniamy, iż pieniądze klientów Open Life są bezpieczne i mają pokrycie w aktywach” – napisało Open Life w oświadczeniu wydanym w związku ze złożeniem wniosku o upadłość Open Finance.

Niemal równolegle firma poinformowała o zawarciu porozumienia z Open Life o odstąpieniu do realizacji transakcji sprzedaży 100 000 akcji Open Brokers. Powód? Brak porozumienia w zakresie istotnych postanowień umowy sprzedaży.

Decyzja o zbyciu akcji Open Brokers została podjęta 15 marca 2021 roku. 13 grudnia rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu firmy zaakceptowała złożoną przez Open Life ofertę wiążącą zakupu 100 tys. akcji Open Brokers, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

(AM, źródło: Open Finance)