Open Life: Jacek Skwierczyński zatwierdzony przez KNF

0
625

Na odbywającym się 16 kwietnia posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko członka zarządu Open Life odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Jacek Skwierczyński jest związany z Open Life od 2011 roku. Obecnie pełni w nim funkcję dyrektora do spraw ryzyka (CRO). W branży ubezpieczeniowej obecny jest od 1995 roku. W trakcie swojej kariery był związany z Gerlingiem, Herosem, PZU Ukraina i Standard Life w Rosji. Jest też członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, którym kierował do końca kwietnia 2019 roku, a także reprezentantem stowarzyszeń liczących pomiędzy 151 a 600 członków w Nominations Panel w ramach Actuarial Association of Europe.

(AM, źródło: KNF, LinkedIn, gu.com.pl)