Open Life przejmuje kontrolę nad Open Brokers

0
226

13 grudnia rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu firmy zaakceptowała złożoną przez Open Life ofertę wiążącą zakupu 100 tys. akcji Open Brokers, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym, oraz takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Decyzja o zbyciu akcji Open Brokers została podjęta 15 marca tego roku. Równolegle Open Finance zdecydowało o sprzedaży 795 tys. akcji Open Life o łącznej wartości nominalnej 46,79 mln zł, stanowiących 49% udziału w kapitale zakładowym, oraz identycznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zbycie akcji ma posłużyć Open Finance do dalszego finansowania działalności. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych spółki.

(AM, źródło: Open Finance)