Open Life udostępniło aktywację dostępu do serwisu z wykorzystaniem MojeID

0
259

Open Life wprowadziło nowe rozwiązania w swoim serwisie internetowym. Jednym z nich jest formularz elektroniczny – kolejny kanał zdalnej obsługi ubezpieczeń w ofercie zakładu.

Ubezpieczyciel wprowadził zmiany w sposobie aktywowania dostępu do serwisu internetowego. W ich wyniku klient może samodzielnie aktywować dostęp z użyciem usługi mojeID bez konieczności kontaktu z dystrybutorem lub Open Life.

Nowa funkcjonalność z użyciem usługi mojeID daje możliwość logowania do serwisu bez konieczności wpisywania danych do logowania (pozostanie dostępna opcja zalogowania się przy pomocy loginu i hasła). Klienci mają też możliwość złożenia dyspozycji wykupu całkowitego oraz częściowego, dla których wymagana będzie autoryzacja z użyciem mojeID.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Open Life zmieniło sposób autoryzacji dyspozycji wypłaty z tytułu dożycia – od teraz wymagana jest autoryzacja dyspozycji z użyciem mojeID (dotychczas autoryzacja wykonywana była z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego wysyłanego na numer telefonu komórkowego klienta). W ramach dotychczasowych dyspozycji możliwych do złożenia w serwisie wprowadzono drugą opcję autoryzacji dyspozycji poza kodem autoryzacyjnym wysyłanym na numer telefonu komórkowego klienta, tj. z użyciem mojeID.

Open Life przygotowało też kolejne narzędzie, jakim jest formularz elektroniczny, dzięki któremu klient będzie mógł z dowolnego urządzenia, w każdym miejscu z dostępem do internetu złożyć dyspozycję wykupu całkowitego lub częściowego oraz wypłaty z tytułu dożycia. Opcja jest dostępna dla ubezpieczeń z UFK.

Aby skorzystać z formularza elektronicznego, wystarczy wejść w zakładkę „Zaloguj się” na stronie internetowej towarzystwa. Z formularza może skorzystać zarówno osoba posiadająca dostęp do serwisu, jak i osoba bez niego, przy czym musi posiadać ubezpieczenie w Open Life.

(AM, źródło: Open Life)