Open Life z nową odsłoną ubezpieczenia grupowego

0
974

Od 1 czerwca dostępna jest nowa, zaktualizowana wersja ubezpieczenia grupowego na życie Open Life TU Życie S.A., w opcji zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych firm. Wprowadzone modyfikacje uwzględniają nową jednostkę chorobową w ryzyku ciężkiej choroby ubezpieczonego, nowe terapie leczenia ciężkich chorób oraz nowe zabiegi operacyjne.

Open Life proponuje nową odsłonę Ubezpieczenia Grupowego na Życie „Ochrona w Grupie” i „Ochrona w Grupie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Ubezpieczeni znajdą w nich sporo zmian.

Cieszę się, że mogę wraz z zespołem Open Life zaoferować nową wersję warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie „Ochrona w Grupie”. Jest to mocny argument za wyborem Open Life jako ubezpieczyciela w zakresie benefitów pracowniczych, zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Nowe OWU zawierają wiele zmian i  innowacji, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, jak również zostały wprowadzone w wyniku wielu rozmów i sugestii, zarówno ze strony klientów, jak i reprezentujących ich brokerów. Dzięki temu nowy produkt Open Life jest odpowiedzą na realne potrzeby i oczekiwania rynku oraz spełnia wszystkie wymogi adekwatności zakresu i realnej wartości dla ubezpieczonych – komentuje Michał Jakubowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych Open Life.

Postęp medycyny i technologii medycznych sprawił, że do jednej z umów dodatkowych – Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego – dodano terapię leczenia przy pomocy Gamma Knife i Cyberknife, nowoczesną hormonoterapię wykorzystywaną w leczeniu chorób nowotworowych oraz najbardziej wymagającą, zaawansowaną respiratoroterapię. W ofercie znalazł się w ten sposób Wariant III ubezpieczenia obejmujący aż dziewięć nowoczesnych form leczenia ciężkich chorób.

Leczenie przy użyciu metody Gamma Knife lub Cyberknife wykorzystuje robotyczne noże gamma i  cyber, zarezerwowane tylko dla neurochirurgii i ograniczone do oddziaływania na mózg oraz górne części kręgosłupa szyjnego. Jest to forma leczenia chirurgicznego za pomocą promieni kobaltowych. Wykorzystuje się ją do leczenia takich schorzeń nienowotworowych, jak drżenie samoistne, zaburzenia rozwojowe naczyń mózgowych i neuralgia nerwu trójdzielnego.

Z kolei nowoczesnahormonoterapia to metoda leczenia chorób nowotworowych polegająca na podaniu hormonów lub leków blokujących receptory hormonalne w celu ograniczenia lub zapobiegania wznowienia choroby nowotworowej.

Respiratoroterapia natomiast to metoda leczenia polegająca na wspomaganiu lub zastępowaniu pracy własnych mięśni oddechowych ubezpieczonego, wymagająca zastosowania wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w ramach oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). Wskazaniem do wykonania tej procedury są stany zagrożenia życia, w tym również Covid-19 o ciężkim przebiegu. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki zastosowania respiratorów w celu wykonania operacji chirurgicznych.

Open Life przeprowadził również przegląd operacji chirurgicznych, dodając do zakresu odpowiedzialności kilka nowych zabiegów, m.in. operację cieśni nadgarstka i przezskórne zabiegi ablacji ognisk arytmogennych.

(KS, źródło: OpenLife)