Oszczędności Polaków wydostały się z koronawirusowego dołka

0
575

Z danych zebranych przez Analizy Online wynika, że drugi kwartał 2020 roku przyniósł odbudowę oszczędności polskich gospodarstw domowych po koronawirusowym krachu z przełomu marca i kwietnia. Na koniec czerwca ich wartość zbliżyła się do poziomu 1,65 mld zł. Była to kwota o prawie 100 mld zł wyższa od wykazanej trzy miesiące wcześniej

Analitycy przypominają, że I kwartał 2020 r. przyniósł pierwszy od 2014 r. spadek oszczędności polskich gospodarstw domowych, wywołany głównie mocną przeceną na rynkach kapitałowych (efekt Covid-19). Wraz z poprawą sentymentu i odbijającymi rynkami odbudowały się także oszczędności Polaków. Choć wzrosły wszystkie kategorie lokat, to za ich wzrostem stoją głównie depozyty i gotówka.

Z danych zebranych przez AO wynika, że w II kw. depozyty terminowe i bieżące trzymane w bankach i SKOK-ach przyrosły o rekordowe 36 mld zł, do poziomu 969 mld zł na koniec czerwca.

W okresie kwiecień-czerwiec analitycy zaobserwowali też kontynuację ogromnego zainteresowania samą gotówką. W efekcie tego zjawiska wartość gotówki znajdującej się w obiegu na dzień 30 czerwca sięgnęła 283,2 mld zł. Łącznie – według danych Narodowego Banku Polskiego – na koniec czerwca polskie gospodarstwa domowe trzymały w gotówce i na depozytach 1,2 biliona zł, o 67  mld zł więcej niż po I kw. 2020 r.

W analizowanym okresie istotny wzrost wartości odnotowały także otwarte fundusze emerytalne (OFE). Na koniec czerwca ich aktywa wyniosły 131,7 mld zł – o 15,6 mld zł więcej niż trzy miesiące wcześniej. Z kolei aktywa zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w trzy miesiące powiększyły się ponad dwukrotnie, do poziomu 1,44 mld zł.

Poprawa koniunktury na rynkach kapitałowych pozytywnie przełożyła się także na wartość oszczędności ulokowanych w UFK, mimo że od kilku kwartałów są w odwrocie. Na koniec czerwca w tych funduszach znajdowało się 45,4 mld zł – o 2 mld zł więcej niż na koniec marca.

(AM, źródło: Analizy Online)