Oszczędności Polaków zbliżają się do 2 bln zł

0
80

Z danych zgromadzonych przez Analizy Online wynika, że na koniec 2020 roku wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wynosiła prawie 1,8 biliona złotych. To o 14,5%, czyli 227 mld zł więcej niż w 2019 r.

Analitycy wskazują, że największy wpływ na rosnące oszczędności mają niezmiennie środki ulokowane w bankach na kontach i lokatach. W 2020 r. depozyty terminowe i bieżące trzymane w bankach i SKOK-ach przyrosły o 96 mld zł, przekraczając poziom 1 biliona złotych.

Dzięki dobrym wynikom z zarządzania wzrosły także aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Na koniec ub.r. wartość środków ulokowanych w UFK wynosiła prawie 49 mld zł. Z miesiąca na miesiąc rosła wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W całym 2020 r. aktywa w nich zgromadzone wzrosły o 2,7 mld zł, do 2,8 mld zł na koniec grudnia. Spadek aktywów odnotowały natomiast OFE. Środki w nich ulokowane spadły o ponad 6 mld zł, do poziomu 148,6 mld zł.

(AM, źródło: Analizy Online)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here