Otwarta bankowość zapewnia lepsze doświadczenie użytkownika

0
672

Rozmowa z Henrikiem Hodamem, Head of Open Banking Products in Worldline

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Kim jest firma Worldline i na czym polega jej główna działalność?

Henrik Hodam: – Z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży płatności Worldline koncentruje się na inżynierii zaawansowanych rozwiązań przetwarzania płatności, które pomagają instytucjom finansowym w przekształcaniu swoich modeli biznesowych, zarządzaniu ryzykiem oraz przewidywaniu zmian.

Worldline jest również czołowym graczem w open banking w Europie dzięki platformie, która łączy się z ponad 3500 bankami w 21 krajach, w tym w Polsce, z wieloma third-party providers.

Platforma wykorzystuje wieloletnie doświadczenie solidnych i niezawodnych możliwości przetwarzania i oferowania nowych opcji płatności. Jest to także wejście w gospodarkę danych, gdzie zaufane dane finansowe są wykorzystywane do lepszej personalizacji oferty finansowej, poprawy i przyspieszenia procesów finansowych, a nawet tworzenia bardziej zrównoważonego środowiska.

Co dla Was w Worldline oznacza open banking? Czym różni się od bankowości  tradycyjnej?

– Open banking to coś więcej niż przejrzystość kont bankowych i udostępnianie danych klientów licencjonowanym firmom zewnętrznym. Open banking tworzy sieć, w której instytucje finansowe, dostawcy technologii, handlowcy i organy regulacyjne łączą się w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług z korzyścią dla konsumentów. W ten sposób open banking tworzy podstawy do poprawy doświadczeń klientów i napędzania innowacji poprzez zapraszanie nowych podmiotów na rynek finansowy i płatniczy.

W tradycyjnej bankowości bank zarządza rachunkiem konsumenta, przechowuje dane finansowe klienta, i oferuje klientom zestaw standardowych produktów. Otwarta bankowość tworzy nowy ekosystem, w którym potrzeby konsumentów są w centrum nowych innowacyjnych produktów i usług.

Jakie są więc te wartościowe przypadki użycia otwartej bankowości? 

– Otwarta bankowość oferuje wiele korzyści dla konsumentów: nowe usługi mogą być dopasowane do konkretnych potrzeb klientów i rynku lub za pomocą tzw. third-party providers możemy inicjować płatności za towary i usługi. Ale zastosowań otwartej bankowości może być znacznie więcej.

A jakie są te nowe usługi i produkty?

– Najbardziej ekscytujące możliwości w otwartej bankowości obracają się wokół danych. Open banking może mieć pozytywny wpływ na kondycję finansową osób prywatnych i firm, umożliwiając im monitorowanie przepływów pieniężnych i automatyzację zadań przydatnych z punktu widzenia finansów. Może również poprawić wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz korporacyjne programy ESG. Ponadto, dane pozyskane przez otwartą bankowość znajdą zastosowanie w usprawnianiu procesów udzielania pożyczek i kredytów.

Dzięki zmianom regulacyjnym, zapotrzebowaniu przedsiębiorców na tańsze metody płatnicze oraz zapotrzebowaniu klientów na lepsze doświadczenia użytkownika płatności między kontami również odnotują gwałtowny wzrost – konkurując z innymi tradycyjnymi metodami płatności, takimi jak karty.

W jakim stopniu otwarta bankowość jest dziś stosowana w Polsce i Unii Europejskiej?

– Otwarta bankowość rozwija się szybko na wielu rynkach i ten rozwój będzie się utrzymywać w najbliższych latach. Większość krajów zmierza w kierunku paradygmatu otwartych danych, lecz to tempo i rozwój będą się różnić z uwagi na uwarunkowanie regulacyjne, technologiczne i konkurencyjne.

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej i świata pod względem stosowania otwartej bankowości?

– Podobnie jak w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wykorzystanie usług otwartej bankowości rośnie, ale wciąż pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Aby zachęcić do szerszego wykorzystania i ciekawszych przypadków użycia, organy regulacyjne (np. banki narodowe) powinny być bardziej zaangażowane w monitorowanie i wspieranie ekosystemu. Im szybciej będzie rosła jakość API, tym więcej uczestników wejdzie w tę przestrzeń. 

Ogólnie rzecz biorąc, dojrzałość API w Europie znacznie się poprawiła, ale Europa nadal pozostaje w tyle za Wielką Brytanią. Nadal nie ma jednego paneuropejskiego standardu API open banking. Biorąc pod uwagę złożoność i fragmentację interfejsów API open banking w Europie, kluczowe znaczenie ma zatem posiadanie odpowiedniego partnera, który pozwoli na czerpanie korzyści z otwartej bankowości.

Jakie są największe przeszkody dla rozpowszechnienia otwartej bankowości? Co może się stać, jeśli banki będą czekać zbyt długo?

– Starsza infrastruktura, wyzwania techniczne i przyjęcie przez użytkowników to największe przeszkody, które spowalniają procesy i hamują postęp.

Wahania banków wynikają głównie z trudnego otoczenia rynkowego, takiego jak surowe regulacje, trudne uzasadnienie biznesowe i przestarzała infrastruktura IT. Instytucje finansowe nie mogą jednak pozwolić sobie na zignorowanie możliwości, jakie niesie ze sobą otwarta bankowość, ponieważ istnieje ryzyko, że luka ta zostanie wypełniona przez nowych konkurentów wśród bigtechów i fintechów. Banki są świadome tej konkurencji. Zdają sobie również sprawę, że nie mogą oferować wszystkich usług samodzielnie i muszą współpracować z innymi uczestnikami rynku.


Wywiad zrealizowany został w ramach Głównego Patronatu Medialnego „Gazety Ubezpieczeniowej” nad 11. InsurTech Digital Congress 27–28 września 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel. Więcej informacji na stronie: fintechdigitalcongress.pl/

Henrik Hodam pracuje w Worldline od 2001 r. W swojej obecnej roli jako Head of Open Banking Products jest odpowiedzialny za różne zestawy produktów open banking, takie jak account-based payments, credit insight, green banking i SEPA proxy lookup service. Ma doświadczenie w obszarach mobilnych i cyfrowych na różnych rynkach, takich jak płatności, bankowość, transport i przemysł telekomunikacyjny.