TUZ proponuje rolnikom pakiety

0
1068

TUZ promuje ubezpieczenia rolnicze, zarówno ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą nawet do 65% z budżetu państwa, jak i Agrocasco, ale zachęca też do wyboru pakietów: trzech lub pięciu ryzyk.

Ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne to dla upraw dwa najpoważniejsze ryzyka i zagrożenia. Mogą występować na dużych terenach w całym kraju. Wyrządzają rolnikom największe szkody, więc warto pomyśleć o możliwie najlepszej ochronie ubezpieczeniowej na wypadek takich sytuacji.

Trzecim największym ryzykiem jest grad. Występuje lokalnie, ale również wyrządza poważne szkody. Ze względu na zmiany klimatyczne i możliwe częstsze występowanie gradu to ryzyko staje się dla rolników coraz istotniejsze.

Nasz pakiet trzech ryzyk obowiązkowych i dotowanych obejmuje grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania, czyli te trzy, które dla wielu rolników są najważniejsze – mówi Konstanty Potocki, koordynator ds. ubezpieczeń rolnych w TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rolnicze

Właśnie przez zmiany pogodowe, różne nawałnice czy burze z gradem, które pojawiają się w okresie letnim, wiele rzeczy trudniej przewidzieć. Niektóre ryzyka zyskują na znaczeniu, dlatego oferujemy również pakiet pięciu ryzyk – tłumaczy Konstanty Potocki.

Ochrona oferowana przez TUZ Ubezpieczenia w ramach pakietu pięciu ryzyk obejmuje: deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi i uderzenie pioruna.

Szczególnie deszcz nawalny i huragan stają się ryzykami coraz ważniejszymi dla rolników. Deszcze nawalne z roku na rok to coraz większy problem. Pogoda pokazuje więc, że warto pomyśleć o szerszej ochronie – przekonuje ekspert TUZ.

Warto rozważyć ubezpieczenie od powodzi, które zapewnia też ochronę od zastoisk wodnych. Ubezpieczenie od powodzi także jest dotowane, a dzięki temu jest bardzo atrakcyjne cenowo.

Ubezpieczenie upraw 2022

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy: kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, rośliny strączkowe. W sezonie jesiennym możliwe jest ubezpieczenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny. Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić tym samym obowiązek ustawowy, należy ubezpieczyć posiadane uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych, na przykład w ramach wspomnianego pakietu pięciu ryzyk.

W opcji dodatkowej ochronę można rozszerzyć też o ryzyko ognia, ale ta klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

Korzystając z dotowanego ubezpieczenia upraw, rolnik płaci tylko część składki. Resztę, nawet do 65%, dopłaca budżet państwa.

Ponadto, od sezonu jesiennego TUZ oferuje możliwość opłaty części składki płatnej przez rolnika poprzez cesję dopłaty obszarowej, którą rolnik pozyskuje, na zakład ubezpieczeń.

Gdy rolnik zgłasza takie zapotrzebowanie, możemy je obsłużyć – mówi Konstanty Potocki.

Od tego roku franszyza integralna w uprawach będzie dostępna w TUZ Ubezpieczenia również w obniżonym wymiarze do 8%.

Ubezpieczenie zwierząt 2022

Ubezpieczając uprawy z dopłatą z budżetu państwa, można też objąć ochroną bydło, konie, owce, kozy, drób czy świnie. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko padnięcia i uboju z konieczności w następstwie: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny.

Można to rozszerzyć o ryzyko ognia, ale – podobnie jak w przypadku upraw – ta klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, w ramach indywidualnego podejścia oferujemy też inne rozszerzenia, na przykład o ryzyko porażenia prądem – zaznacza Konstanty Potocki.

Agrocasco dla maszyn rolniczych

Zaleta ubezpieczenia w TUZ jest taka, że u nas można ubezpieczyć maszynę w uszytym na miarę zakresie – tłumaczy Konstanty Potocki. – W odróżnieniu od konkurencji mamy modułowy układ produktu. U nas można dedykowany zakres sobie dobrać, czyli dla każdej maszyny możemy uszyć ubezpieczenie na miarę.

Jeżeli maszyna nie ma kabiny z szybami, nawet w przypadku maszyn, które zwykle ją mają, na przykład ciągnik bez oszklonej kabiny, nie jest konieczne dobieranie rozszerzenia w tym zakresie. W TUZ każda z klauzul jest opcją do wyboru, mimo że oczywiście mamy standardowy zakres podstawowy.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Agrocasco mogą być maszyny i sprzęt rolniczy wraz z wyposażeniem dodatkowym. Produkt przeznaczony jest dla właścicieli takich maszyn, w tym np. rolników, firm komunalnych, z branży leśnej, ogrodniczej czy dealerów.

To ubezpieczenie dla wszystkich, którzy mają takie maszyny. Nie tylko dla rolników – tłumaczy Potocki.

W niektórych wariantach oferowane jest także zapewnienie maszyny zastępczej w przypadku szkody, zwrot kosztów parkowania, holowania, transportu do serwisu, zniesienie udziałów własnych, ochrona w przypadku usługowego wykorzystania maszyn czy opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Bezpieczny Rolnik

Ofertę TUZ Ubezpieczenia dopełnia pakiet Bezpieczny Rolnik obejmujący ubezpieczenie OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, czyli ubezpieczenia obowiązkowe.

W ramach pakietu można rozszerzyć ochronę o dobrowolne ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej obejmujące kompleksowo potrzeby ubezpieczeniowe rolnika i gospodarstwa rolnego.