OZZL chce ochrony przed koronawirusem dla wszystkich pracowników medycznych

0
465

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) wystosował wniosek do premiera i ministerstwa zdrowia o sfinansowanie przez rząd lub inne organy władzy publicznej odpowiednich odszkodowań (na wzór ubezpieczenia na życie) wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stracili życie wskutek zarażenia koronawirusem.

W swoim wystąpieniu OZZL przypomniał, że obecnie na odszkodowanie mogą liczyć jedynie ubezpieczeni przez Ministerstwo Zdrowia pracownicy szpitali jednoimiennych zakaźnych. „Tymczasem niebezpieczeństwo zakażenia wirusem SARS-Cov–2, wywołującym w/w chorobę dotyczy nie tylko pracowników tych jednoimiennych szpitali, ale wszystkich pracowników ochrony zdrowia, bo pacjenci z takim zakażeniem trafiają do wszystkich placówek” – podniósł związek.

W wystąpieniu przypomniano, że według niedawnych sugestii jednego z wiceministrów zdrowia (Janusza Cieszyńskiego – AM), odpowiednie ubezpieczenie dla pracowników szpitali niejednoimiennych powinny wykupić dyrekcje tych placówek ze swoich środków. „Wiemy jednak, że szpitale w Polsce funkcjonują od lat w stanie trwałego deficytu środków, co zmusza ich do oszczędności na wszystkim, tym bardziej na ubezpieczeniu swoich pracowników. Tymczasem koszty ewentualnych odszkodowań (…) będą dla budżetu państwa tak niewielkie, że niezauważalne (dużo niższe niż koszty ubezpieczenia wszystkich pracowników)” – pisze OZZL.

(AM, źródło: OZZL)