Prokurator Generalny skarży wyrok ws. zwrotu pieniędzy z ubezpieczenia

0
755

Prokurator Generalny (PG) wystąpi ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego (SN). Jej przedmiotem będzie wyrok warszawskiego Sądu Okręgowego ze stycznia 2017 r., w którym SO stwierdził, iż towarzystwo ubezpieczeń musi zwrócić klientowi tylko część kwoty przyznanej mu przez sąd I instancji – informuje „Rzeczpospolita”.

PG postanowił wystąpić ze skargą nadzwyczajną, gdyż jego zdaniem ubezpieczyciel powinien zwrócić klientowi większą kwotę pieniędzy, niż zasądził SO. Wpłaty powoda w ramach składek w umowie ubezpieczenia inwestycyjnego wyniosły bowiem 21 tys. zł, z czego po roku zostało 6,7 tys. zł. Klient wystąpił o zwrot 100% z odsetkami, a Sąd Rejonowy przyznał mu rację, uznając umowę ubezpieczenia za nieważną. Stwierdził bowiem, że ubezpieczony nie może tracić na skutek umowy zawierającej niedozwolone postanowienia, które są niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. SO zmienił jednak wyrok na niekorzyść powoda.

Za:

„Rzeczpospolita” z 6 maja, Agata Łukaszewicz „Dostał mniej, niż wpłacił”:

https://archiwum.rp.pl/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)