Pakiet dla ucznia. Bezpieczny powrót do szkoły z Wartą

0
1254

Dla rodziców sierpień to przede wszystkim początek przygotowań dziecka do powrotu do szkoły. Obecnie oprócz troski o zakup podręczników czy przyborów szkolnych dorosłym towarzyszy obawa o bezpieczeństwo ich pociechy. Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planem, 1 września uczniowie wrócą do stacjonarnego trybu nauki.

Nad bezpiecznym powrotem stacjonarnej szkoły będą czuwać zarówno GIS, jak i Ministerstwo Zdrowia. Jednak obecność dużej liczby dzieci w placówkach może budzić naturalne obawy rodziców.

Z kolei ubezpieczenie grupowe oferowane przez szkoły może się okazać niewystarczające. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskuje kompleksowa ochrona indywidualna dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, taka jak Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia.

Większość rodziców obawia się powrotu tradycyjnego modelu nauczania, ponieważ wiele placówek może nie być przygotowanych do pracy w nowym reżimie sanitarnym. Dodatkowo licea są obecnie przepełnione przez podwójny rocznik, na który składają się uczniowie ostatniej klasy wygaszonych gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych.

Chociaż obawy będą towarzyszyć społeczeństwu jeszcze do końca pandemii, a przynajmniej wynalezienia skutecznej szczepionki, już dzisiaj możemy pomóc rodzicom i młodzieży zabezpieczyć się na wszelki wypadek. W odpowiedzi na powyższe troski Warta oferuje ubezpieczenie Warta Twoje NNW, które zawiera trzy pakiety ochrony indywidualnej skierowane do konkretnych grup klientów.

Elastyczna oferta dla uczniów

Jedną z ofert jest Pakiet dla Ucznia, czyli nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów aż do 26. roku życia. Dzięki niemu klient ma możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia oraz odpowiedniej sumy ubezpieczenia, od której uzależniona jest składka. Ponadto pełny zakres ochrony znajduje się w podstawie polisy, a w efekcie nie ma konieczności dokupywania poszczególnych elementów rozszerzających zakres ochrony.

Odpowiedzią na wzbudzający obawy powrót dzieci do szkół stacjonarnych jest świadczenie „pobyt w szpitalu w wyniku choroby”. W tym przypadku Warta odpowiada za hospitalizację również w wyniku zachorowania na Covid-19. W takiej sytuacji wypłacana jest jednorazowo kwota 200 zł, gdy pobyt w szpitalu trwał minimum pięć dni.

Warto podkreślić, że Pakiet dla Ucznia to nie tylko ochrona w szkole lub w trakcie roku szkolnego. Polisa obejmuje zdarzenia powstałe na terenie placówki szkolnej i poza nią oraz podczas wyjazdów wakacyjnych, na kolonie, obozy, zimowiska, zgrupowania, treningi, kursy językowe czy też prywatne wyjazdy rodzinne – mówi Ewa Bartoszewicz, menedżer produktu w Warcie.

Pakiet dla Ucznia obejmuje również zdarzenia podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. Opcja ta jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat w podstawowym zakresie ochrony – dodaje Ewa Bartoszewicz.

W celu ułatwienia rodzicom codziennych spraw Warta przygotowała również wiele przydatnych usług assistance, w tym m.in.:

  • zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarza, pielęgniarki,
  • zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty u psychologa,
  • zorganizowanie i pokrycie kosztu transportu medycznego,
  • dostawę sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dostęp do konsultacji medycznych,
  • korepetycje z wybranych przedmiotów.

Jako lider w obsłudze klienta Warta zadbała również o szybką i sprawną likwidację szkód. Zdarzenia można zgłosić telefonicznie lub przez internet, dołączając np. dokumentację medyczną z przebiegu leczenia powypadkowego.

Uszczerbek na zdrowiu jest natomiast ustalany na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej bez konieczności stawiennictwa na komisji lekarskiej.

Przystępne zabezpieczenie dla studentów

W Pakiecie dla Ucznia na uwagę zasługuje również dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym skierowane do studentów (OC studenta). Dla młodych ludzi opuszczających rodzinny dom to praktyczne zabezpieczenie na wszelkie niespodziewane zdarzenia, a dla rodziców zabezpieczenie zdrowia młodego dorosłego, który właśnie opuszcza dom rodzinny.

Obejmuje ono odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym, nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk studenckich. Dodatkowo obejmuje szkody powstałe w wynajmowanym mieszkaniu oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której student korzystał na podstawie umowy najmu.

Niewątpliwym atutem Pakietu dla Ucznia jest konkurencyjna składka. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł składka wynosi zaledwie ok. 6 zł miesięcznie. Rocznie to 68 zł dla studentów, a z dodatkową opcją OC składka wynosi jedyne 88 zł rocznie. W przypadku dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej roczna cena za polisę to 79 zł – dodaje Ewa Bartoszewicz z Warty.

Ubezpieczenie szkolne warto kupić indywidualnie, dopasowując ochronę ubezpieczeniową do swoich potrzeb, w czym pomoże elastyczna oferta Warta Twoje NNW – Pakiet Dla Ucznia. Pełen zakres ochrony w podstawie polisy zadba o bezpieczny powrót dziecka do szkoły.