Pamiętajmy o nowościach w IDD

0
937

O ważnych zmianach dotyczących szkoleń IDD i wyzwaniach związanych z ich realizacją rozmawiamy z Dagmarą Różańską, dyrektorką Departamentu Szkoleń i Rozwoju Sieci w Warcie.

Aleksandra E. Wysocka: – Powoli zbliża się koniec roku, a więc czas, gdy wielu agentów nadrabia obowiązkowe szkolenia. O czym powinniśmy pamiętać w kontekście IDD? Czy zaszły jakieś istotne zmiany w tym obszarze?

Dagmara Różańska: – Najważniejsze rzeczy się nie zmieniły. Pośrednik w ramach danego roku kalendarzowego musi wykonać minimum 15 godzin szkoleń zawodowych, których program precyzuje ustawa o dystrybucji. Jeżeli pośrednik sprzedaje ubezpieczenia życiowe i majątkowe, Komisja Nadzoru Finansowego, a w ślad za tym także Warta, rekomendują, aby realizować szkolenia z obu obszarów tak, by najlepiej dostosować program nauki do faktycznych potrzeb rozwojowych agenta.

Ważną nowością jest fakt, że od 29 września tego roku zmianie uległa kwestia testów po szkoleniach zdalnych, które od dnia zmiany nie są wymagane. To efekt nowelizacji w ustawie o dystrybucji, o której nie wszyscy mogli wiedzieć. Tym samym obowiązek pozytywnego zdania testu pozostaje tylko po szkoleniach e-learningowych, a szkolenia zdalne i stacjonarne ich nie wymagają.

Ustawa zmienia też zakres danych, który musi pojawić się na zaświadczeniu o odbyciu szkolenia. Pamiętajmy, że obecnie istnieje konieczność umieszczania na nim nr. PESEL, a w przypadku jego braku daty urodzenia i nr. RAU.

Co jest największym wyzwaniem w realizacji obowiązku szkoleniowego?

– Szkolenia jako takie nie powinny być traktowane jako wyzwanie. Obecna sytuacja rynkowa wymaga od profesjonalnego pośrednika stałego rozwoju. A tym samym większość agentów wykonuje znacznie więcej szkoleń niż wymagane minimum 15 godzin. W szczególności tyczy się to multiagentów, którzy uczestniczą w szkoleniach realizowanych przez wiele firm ubezpieczeniowych.

Wyzwaniem są jednak kwestie proceduralne i niezbyt szczęśliwy zapis ustawy dotyczący wymaganych terminów na realizację obowiązków przez poszczególne strony procesu, czyli pośredników i ubezpieczycieli. Agent bowiem ma teoretycznie czas do 31 grudnia danego roku na realizację szkoleń.

Z drugiej strony firma ubezpieczeniowa musi posiadać dokumenty potwierdzające, że pośrednik zrealizował obowiązek ustawowy już na 1 stycznia kolejnego roku. Nie trzeba być specjalistą w tym obszarze, by widzieć, że spełnienie tego obowiązku przez obie strony jest praktycznie niemożliwe, w sytuacji gdy każdy będzie chciał czytać zapis literalnie.

Dlatego też zarówno dla pośredników, jak i przede wszystkim zakładów ubezpieczeń największym wyzwaniem nie jest realizacja szkoleń, ale rejestracja zaświadczeń dostarczanych przez pośredników od innych ubezpieczycieli. Z tego powodu Warta już od długiego czasu rekomenduje pośrednikom niezwłoczne nadsyłanie zaświadczeń, a jeszcze lepiej realizowanie szkoleń na naszej platformie edu.warta.pl. Taki krok daje pośrednikowi 100% pewności, że zaświadczenia będą poprawnie wystawione i zarejestrowane na czas w Warcie.

W jakiej formie agenci mogą u Was odbywać szkolenia? Co wybierają najczęściej?

– Zapewniamy agentom bardzo szeroki wachlarz szkoleń. Mogą z nich korzystać zdalnie, stacjonarnie i e-learningowo 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Posiadamy obecnie kilkadziesiąt programów szkoleniowych ze wszystkich obszarów wskazanych w ustawie o dystrybucji, w tym z zakresu ubezpieczeń życiowych, majątkowych, zagadnień prawnych itd. Jednym słowem każdy może wybrać dowolny temat szkoleń i formę ich wykonania.

Co się natomiast stanie, jeśli agent nie dostarczy zaświadczeń o realizacji szkoleń w terminie?

– Konsekwencje mogą być istotne, więc jest to bardzo ważne pytanie. Zgodnie z ustawą pośrednik nie ma obowiązku odbycia szkolenia w konkretnym towarzystwie ubezpieczeń. Ma natomiast dostosować wybrane szkolenia do swoich potrzeb rozwojowych oraz zakresu produktów oferowanych swoim klientom. Jeżeli pośrednik zrealizuje więc minimum 15 godzin szkoleń IDD w innym lub innych zakładach ubezpieczeń i dostarczy do Warty poprawnie wystawione zaświadczenia, obowiązek zostanie uznany za spełniony.

Jeżeli jednak zaświadczenia będą zawierały błędy, liczba godzin będzie zbyt mała lub zwyczajnie zaświadczenia do Warty nie zostaną dostarczone na czas, pośrednik ryzykuje niedopuszczeniem go do dalszej sprzedaży. To w praktyce oznacza zablokowanie jego osoby w systemach sprzedażowych.

Jakie błędy najczęściej popełniają agenci oraz firmy ubezpieczeniowe przy wystawianiu zaświadczeń?

– Oczywiście trudno jest wskazać dokładnie wszystkie pomyłki lub niedociągnięcia, które uniemożliwiają zaakceptowanie zaświadczenia dotyczącego wykonania szkolenia IDD. Ale z pewnością możemy wyróżnić kilka z nich.

Częstym błędem jest duplikowanie godzin. Część ubezpieczycieli wystawia kilka godzin szkoleniowych na jednym druku i pozwala wielokrotnie pobierać zaświadczenia z różnych okresów. To skutkuje tym, że agent na kilku dokumentach ma wprowadzone to samo szkolenie. Jeżeli pośrednik tego nie zauważy i źle policzy godziny, może uważać, że ma zrealizowany obowiązek szkoleniowy, a jest to niestety nieprawda. Kłopot jest tym większy, jeśli pośrednik nie posiada innych dokumentów potwierdzających dodatkowe godziny, bo jak wiemy, nie będzie już mógł nadrobić godzin IDD po 31 grudnia. W takiej sytuacji obowiązek za dany rok pozostaje niezrealizowany ze wszystkimi skutkami takiej sytuacji.  

Drugim częstym problemem są błędy w danych, w tym np. literówki czy błędne nazwiska. W zaświadczeniach wystawianych od 29 września pamiętajmy, aby był wpisany poprawny numer PESEL. Myślę, że ważną informacją jest fakt, że ubezpieczyciel, do którego zostało dostarczone błędne zaświadczenie, nie może go przyjąć i sam sobie poprawić, chociaż pewnie doskonale wie, jakie powinny być prawidłowe dane. Zaświadczenie musi zostać poprawione przez podmiot wystawiający, a to niestety skutkuje kłopotem dla pośrednika.

Ciekawym błędem jest przesyłanie innych zaświadczeń niż dotyczących szkoleń IDD. Tutaj widzieliśmy już chyba wszystko, ale najczęściej pojawiające się błędy dotyczą otrzymywania zaświadczenia z odbytych studiów, po egzaminach dla kandydatów na agentów czy szkoleń innych niż wymagane w ustawie o dystrybucji.

Aby uniknąć nieporozumień i błędów, serdecznie zapraszamy na szkolenia do Warty, co usprawni i ułatwi proces rejestracji liczby godzin, nawet jeśli zostanie ono wykonane 31 grudnia. Jeśli natomiast zdecydują się Państwo na realizację szkoleń w innych zakładach, prosimy o przesłanie do nas zaświadczeń najpóźniej na początku grudnia, abyśmy mieli czas na ich sprawdzenie i skuteczne zarejestrowanie.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka