Partnerstwo filarem współpracy InterRisk z pośrednikami

0
524

Nowoczesne towarzystwo ubezpieczeń dystrybuuje swoje produkty na wiele sposobów. Oprócz tradycyjnych sieci agencyjnych, multiagencyjnych i kancelarii brokerskich, ubezpieczenia sprzedają również banki, firmy leasingowe.

Niektórzy ubezpieczyciele rozwijają także własne kanały mobilne, pozwalające na bezpośredni zakup polisy.

InterRisk współpracuje z różnymi kanałami sprzedaży, jednak w obszarze klienta indywidualnego kluczowym kanałem pozostają agenci, a w obszarze klienta korporacyjnego brokerzy ubezpieczeniowi – wyjaśnia Mariusz Krzyszczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii. – W kanale agencyjnym co roku notujemy istotne wzrosty i budowa wysokiej jakości współpracy jest dla nas priorytetem. Nie mamy własnego kanału online i jest to świadoma decyzja biznesowa.

Czego od ubezpieczyciela oczekują agenci? Oprócz wysokiej jakości oferty produktowej, pośrednicy podkreślają rolę partnerskich i przewidywalnych zasad współpracy, wsparcia w terenie, nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz korzystnych stawek prowizyjnych.

Stale współpracujemy z ponad 4 tys. agentów, z którymi mamy podpisane umowy bezpośrednie. Do tego dochodzą również sieciowe agencje ogólnopolskie, rozwijające się coraz prężniej z każdym rokiem – mówi Mariusz Krzyszczak. – Daliśmy się poznać agentom jako stabilny, przewidywalny partner, co ma bardzo duże znaczenie w dynamicznych czasach. Nie oznacza to, że zamykamy się na innowacje. Wręcz przeciwnie. Dbamy, żeby nowinki w pierwszej kolejności służyły agentom ubezpieczeniowym.

Rozbudowana struktura terenowa InterRisk, składająca się z 21 placówek (19 Oddziałów i 2 Przedstawicielstwa Generalne), zapewnia agentom szybki dostęp do informacji, szkoleń i wsparcia w bieżącej działalności. – W terenie mamy wyspecjalizowane zespoły, zajmujące się ubezpieczeniami korporacyjnymi i finansowymi. Agentami opiekują się menedżerowie sprzedaży, do ich dyspozycji są także eksperci produktowi – wylicza Mariusz Krzyszczak.

Większość linii produktowych InterRisk jest już dostępna w iPortalu, czyli elektronicznej platformie sprzedażowej. – Współpracujemy również z narzędziami informatycznymi naszych partnerów, dostarczając im tzw. webservice’y, czyli wtyczki umożliwiające płynną wymianę danych między systemami. iPortal zapewnia pełną zgodność z IDD i RODO, co ma dla agentów duże znaczenie – tłumaczy Mariusz Krzyszczak. – Naszych partnerów traktujemy fair i staramy się robić wszystko, co możliwe, żeby współpraca była korzystna i owocna dla obu stron. Mamy świadomość, że chociaż rola technologii jest ogromna, to nigdy nie można zapomnieć o człowieku. Jeszcze raz podkreślę, że dla InterRisk najważniejsi są agenci i brokerzy – podsumowuje.

ZDANIEM AGENTA

W InterRisk jestem traktowany jak prawdziwy partner biznesowy, a nie tylko jak osoba, która ma robić jak największy przypis.

Paweł Chrobak

Assiduus

Ubezpieczenie upraw i maszyn w InterRisku to zawsze dobra decyzja.

Elżbieta Bodnar

Agencja Ubezpieczeniowa Bemi