Partnerstwo w pokonywaniu wyzwań to klucz do sukcesu i wzrostu

0
902

Kanał multiagencji ubezpieczeniowych odgrywa coraz większą rolę w dystrybucji polis. W ubiegłym roku udział tego sektora wśród kanałów dystrybucji ubezpieczeń wzrósł do 30% i zajął drugie miejsce, ustępując jedynie kanałowi sieci własnych, który osiągnął udział wynoszący 34%.

Phinance konsekwentnie dąży do bycia liderem w sektorze multiagencyjnym, inwestując w narzędzia, rozwój oferty produktowej oraz podnoszenie kompetencji, aby sprostać wyzwaniom, które napotykamy na drodze do realizacji naszych planów. Czy te wyzwania różnią się od tych, z którymi spotykają się inni gracze w tym sektorze?

Życie, zdrowie i majątek Polaków są poważnie niedoubezpieczone

Odstąpiliśmy od rozwiązań pakietowych, które oferują wiele ryzyk w zamian za niskie sumy ubezpieczenia i niską składkę. Dane, które wielokrotnie były publikowane podczas prezentacji sektora ubezpieczeń, wskazują, że średnia suma ubezpieczenia na życie wynosi obecnie około 120 tys. zł, a w przypadku poważnych zachorowań jest to zaledwie kilka tysięcy złotych. Trudno uwierzyć, że są to wystarczające wartości pozwalające na pokrycie zobowiązań, długoterminowe zabezpieczenie płynności finansowej rodziny, a także skuteczną metodę leczenia ciężkiej choroby czy następstw poważnego wypadku.

Większość polis majątkowych zawiera nieaktualne sumy ubezpieczenia. Klienci często zapominają o konieczności zwiększenia sumy ubezpieczenia w związku ze wzrostem wartości swojego majątku oraz inflacją materiałów budowlanych, które musieliby wykorzystać do odbudowy nieruchomości w przypadku poważnych zniszczeń.

Brak wypłaty lub niewystarczająca kwota świadczenia albo odszkodowania wpływa negatywnie na zaufanie klienta do tego rodzaju rozwiązań. Dlatego, oprócz rozszerzania naszej oferty produktowej, pracujemy nad podnoszeniem kompetencji agentów.

Wieloproduktowość

Wieloproduktowość stanowi zarówno zaletę, jak i wadę. Posiadanie w ofercie produktów każdego towarzystwa gwarantuje dopasowanie odpowiedniej oferty do praktycznie każdego przypadku klienta. Jednak wymaga to dogłębnego zrozumienia oferty wszystkich firm i pogodzenia oczekiwań sprzedażowych z wymogami towarzystw.

Dlatego z powodzeniem stworzyliśmy rozwiązania umożliwiające fachowe porównanie definicji w ofertach produktowych oraz system, w którym osobno agenci życiowi i majątkowi mogą pracować z korzyścią dla obsługiwanego klienta.

Jednak wieloproduktowość ma jeszcze jeden wymiar. Otóż poza ofertą ubezpieczeniową jesteśmy w stanie obsłużyć klienta w ramach każdej potrzeby finansowej. Możliwość dopasowania w jednym miejscu kredytu na mieszkanie do banku, w którym klient założył za naszym pośrednictwem konto, do ubezpieczenia majątkowego i życiowego zabezpieczających zobowiązanie, a następnie lokowanie oszczędności na przyszłość emerytalną w ramach IKE lub IKZE to tylko przykład połączenia potrzeb klienta z rozwiązaniami w naszej ofercie.

Korzyść dla odbiorcy – wszystkie rozwiązania rynku finansowego w jednym miejscu. Efektywniejsze dopasowanie produktów do siebie i do sytuacji klienta.

Korzyść dla agenta – pomoc klientowi w każdej potrzebie, brak ryzyka utraty klienta, wsparcie specjalistów, którzy zajmują się daną dziedziną produktową.

Regulacje, regulacje, regulacje

W dzisiejszym złożonym świecie, gdzie ryzyko i niepewność są nieodłącznymi elementami, ubezpieczenia odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu naszego zdrowia, życia i majątku. W odpowiedzi na rozwój tego sektora wprowadzone zostały i szykowane są różnorodne regulacje prawne mające na celu ochronę konsumentów i zapewnienie uczciwości działania na rynku.

Regulacje odgrywają kluczową rolę w ochronie interesów klientów oraz zapewnieniu przejrzystości transakcji. Istnieje wiele wyzwań prawnych, z którymi muszą zmierzyć się multiagencje w zakresie oferowania i sprzedaży ubezpieczeń, przetwarzania danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Brak zgodności z tymi regulacjami może skutkować dotkliwymi karami w przypadku kontroli.

Dlatego dbamy o to, aby nasze procesy spełniały oczekiwania regulatora, minimalizując jednocześnie ich wpływ na pracę z klientem.

Zalety zaletami, ale…

Z doświadczenia wiem, że każdy mógłby godzinami rozmawiać i przedstawiać zalety działania swojej multiagencji. Trudno się przecież dziwić, każdy chce chwalić organizację, w ramach której funkcjonuje. Bliższa współpraca z agentami z innych firm pozwoliła mi lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz wyzwania. Coraz trudniejsze pogodzenie czasu potrzebnego na pracę z klientem z liczbą obowiązków, jakie musi wykonać agent. Zwiększające się koszty działania bez jednoczesnych zmian prowizji. Samodzielne szukanie inspiracji w rozwoju własnych kompetencji i umiejętności.

Wcale nie uważam, że na wszystkie mam lekarstwo. Jednak jednego jestem pewien – do tej pory spotykając się na kawie, znajdowaliśmy rozwiązanie i sposób, aby wesprzeć w rozwoju i realizacji wyzwań.

Nadrzędnym celem jest ułożenie procesów i narzędzi tak, aby agent mógł wykonywać komfortowo, ale i bezpiecznie współpracę z klientem. Wyzwania będą się pojawiać i ważne, aby mieć pewność, że można je podjąć z partnerem, który je dostrzega i pomaga w ich pokonaniu.

Andrzej Kowerdej
kierownik Działu Ubezpieczeń na Życie i Ubezpieczeń Zdrowotnych
Phinance