PBUK pomoże znaleźć ubezpieczyciela zagranicznego sprawcy szkody

0
506

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udostępniło na swojej stronie internetowej specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę z winy obcokrajowca, do której doszło na terenie naszego kraju. PBUK na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych zidentyfikuje firmę, w której sprawca ubezpieczył pojazd oraz jej korespondenta w Polsce, i przekaże poszkodowanemu informacje na jego temat.

W Polsce dochodzi rocznie do blisko 13 tys. szkód komunikacyjnych z winy kierujących pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Zdarzenia te stanowią ponad 3% wszystkich wypadków i kolizji drogowych w naszym kraju. Najwięcej z nich wyrządzają zmotoryzowani z Niemiec (29%) i Ukrainy (11%). W wielu przypadkach poszkodowani nie są w stanie znaleźć ubezpieczyciela sprawcy i muszą wystąpić o to do PBUK. Dzieje się tak wówczas, gdy znany jest numer rejestracyjny pojazdu winowajcy, ale polisa z różnych względów jest nieczytelna.

Aby uprościć ten proces, Biuro udostępniło na stronie internetowej specjalny formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody, gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce. PBUK nie tylko pomoże w znalezieniu właściwego zakładu ubezpieczeń, ale także udostępni kontakt do jego korespondenta w Polsce, do którego należy się zwrócić z roszczeniem odszkodowawczym.

– Formularz na naszej stronie internetowej to najprostszy sposób przekazania nam najważniejszych danych związanych ze zdarzeniem. Dzięki nim będziemy mogli błyskawicznie zidentyfikować zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy, a także jego korespondenta w Polsce, i przekazać dane kontaktowe poszkodowanemu. W ten sposób szybko i sprawnie uzyska on informacje, gdzie powinien wystąpić o odszkodowanie – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Od kilku lat z powodzeniem działa podobny formularz umożliwiający zapytanie o ubezpieczyciela OC sprawcy szkody, gdy doszło do niej poza granicami kraju. Dotyczy on zdarzeń, które miały miejsce w jednym z krajów systemu Zielonej Karty, spowodowanych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji, gdzie krajem zamieszkania poszkodowanego i krajem rejestracji pojazdu sprawcy były kraje EOG lub Szwajcaria. Z jego pomocą poszkodowani otrzymają informacje na temat ubezpieczyciela oraz jego reprezentanta do spraw roszczeń w naszym kraju.

(AM, źródło: PBUK)