PBUK: Spadła liczba zagranicznych wypadków polskich kierowców

0
263

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wynika, że w 2019 roku – po raz pierwszy od wielu lat – spadła liczba kolizji na zagranicznych drogach, spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami. Ponownie jednak wzrosła liczba szkód spowodowanych przez zmotoryzowanych bez OC.

Zdarzenia spowodowane przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami na zagranicznych drogach (w tys.) (źródło: PBUK)

PBUK podało, że w ub.r. kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi byli sprawcami 73 tysięcy kolizji i wypadków na zagranicznych drogach (200 zdarzeń dziennie). To o 3% mniej niż w 2018 r., kiedy odnotowano ponad 75,2 tys. szkód.

– Spadek liczby zdarzeń z winy polskich zmotoryzowanych na zagranicznych drogach to pozytywny sygnał. Od wielu lat odnotowywaliśmy bowiem pod tym względem wyłącznie tendencję negatywną. Dlatego prawdziwe powody do zadowolenia będziemy mogli mieć dopiero po kilku latach poprawy. Co więcej, na koniec bieżącego roku mamy szansę odnotować kolejny pozytywny spadek liczby zdarzeń z winy naszych zmotoryzowanych. Ze względu na koronawirusa i kilkumiesięczne zamknięcie granic dla ruchu pojazdów osobowych, kolizji transgranicznych może być mniej. Ale to nieco zafałszuje faktyczny obraz sytuacji. Dlatego dopiero kolejny rok pokaże, czy poprawa jest trwała – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Szkody spowodowane przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami w 2019 r. na zagranicznych drogach, w podziale na kraje miejsca zdarzenia (źródło: PBUK)

– W ostatniej dekadzie liczba zdarzeń z winy naszych zmotoryzowanych za granicą uległa podwojeniu. Jest to pochodna z jednej strony intensywnej migracji zarobkowej i ruchu turystycznego, a z drugiej nieumiejętności dostosowania się do odmiennych zasad i zachowań na zagranicznych drogach, jak i niskiej kultury prowadzenia pojazdów. Przekłada się to na sukcesywnie zwiększające się obciążenie finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego z tytułu szkód powodowanych poza granicami Polski przez kierujących pojazdami zaopatrzonymi w krajowe tablice rejestracyjne lub dla których wystawione zostały polisy ubezpieczeniowe przez zakłady ubezpieczeń działające na terenie kraju. W 2019 r. sięgnęło ono kwoty blisko 1,6 mld zł – dodaje Mariusz Wichtowski.

Szkody spowodowane przez kierujących na zagranicznych drogach nieubezpieczonymi pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, pokryte przez PBUK (źródło: PBUK)

Najwięcej szkód spowodowano na terenie Niemiec – ponad 37 tys. Stanowi to ponad połowę wszystkich zagranicznych zdarzeń z winy kierujących pojazdami zarejestrowanymi w Polsce. Nieznacznie zmalała liczba podobnych kolizji i wypadków przypadających na drogi Wielkiej Brytanii – z 4,8 do 4,4 tys. Wzrosła natomiast we Francji – z 5,2 do 5,7 tys., oraz w Holandii – z 4,2 do 4,3 tys. We Włoszech utrzymuje się na stałym poziomie 5,2 tys. Łącznie w tych pięciu krajach polscy kierowcy byli sprawcami 56,7 tys. zdarzeń, co stanowi 78% wszystkich kolizji i wypadków spowodowanych na zagranicznych drogach przez auta na „polskich blachach”.

PBUK wskazuje, że w 2019 r. ponownie nastąpił silny wzrost liczby zdarzeń spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi bez ważnego OC. Do Biura trafiło 585 nowych zgłoszeń dotyczących tego rodzaju szkód. Z powyższego tytułu PBUK wydatkowało blisko 16 mln zł. Rok wcześniej tego typu wypłaty wyniosły 8,7 mln zł.

(AM, źródło: PBUK)