Perspektywy polskich finansów okiem uczestników 27. Banking Forum & 23. Insurance Forum

0
642

4–5 kwietnia 2024 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się 27. Banking Forum & 23. Insurance Forum. Wydarzenie jest kluczowym spotkaniem liderów sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz dostawców rozwiązań i przedstawicieli firm współpracujących z bankami i ubezpieczycielami. Podczas kongresu pół tysiąca uczestników wysłuchało prezentacji i debat z udziałem ekspertów świata finansów. Patronem ubezpieczeniowej części spotkania była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Forum zainaugurowała debata poświęcona podsumowaniu 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Eksperci przeanalizowali prognozy i ich realizację w okresie dwóch ostatnich dekad członkostwa w UE, a także zaproponowali rady na przyszłość. Omówiono takie tematy, jak m.in. postęp rynku finansowego Polski po 20 latach od przystąpienia do UE, pozycja Polski na rynku europejskim, przyczyny nieprzyjęcia euro, przyszłość Polski w Unii oraz wpływ państwa na sektor bankowy. 

Perspektywy rozwoju

Ważnym tematem było budowanie konkurencyjności w cyfrowej rzeczywistości oraz potencjał technologii w rozwoju sektora finansowego. Prelegenci przeanalizowali tematy związane m.in. z rozwojem nowoczesnych produktów finansowych w cyfrowej gospodarce, technologiami zmieniającymi strategie biznesowe, barierami we wdrażaniu innowacji, budową ekosystemów bankowych, modernizacją regulacji dla innowacji, współpracą w ekonomii współdzielenia oraz wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych klientów.

Następnie eksperci pochylili się nad perspektywami rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i bankowego do roku 2030. Przeanalizowali dynamikę rozwoju oraz regulacje ubezpieczeniowe i bankowe w Polsce na tle best practices rynków zagranicznych, trendy technologiczne wpływające na sektor, przyszłość rynku ubezpieczeniowego oraz możliwości wejścia nowych inwestorów zagranicznych na rynek polski. Poruszono także tematy z obszaru dopasowania rozwiązań do potrzeb klienta dotyczące m.in. adaptacji sektora finansowego do różnych pokoleń, integracji ubezpieczeń z aplikacjami bankowymi, poprawy doświadczeń mobilnych użytkowników, strategii ochrony interesów konsumenta oraz wpływu aplikacji mObywatel na dystrybucję w sektorze ubezpieczeń i bankowości.

– My będziemy o tyle bezpieczni, o ile będziemy uważać, korzystając z usług cyfrowych, także w bankowości elektronicznej i ubezpieczeniach. Dlatego też skupiamy się na edukacji oraz na przestrzeganiu cyfrowej higieny, tak żeby nasze usługi były po pierwsze korzystne, po drugie wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne – komentował dr Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

O równości szans i high tech

Dzień drugi Forum rozpoczął panel „Kobiety w finansach” poświęcony równości szans i różnorodności. Dyskusja ekspertów objęła zwiększenie udziału kobiet w sektorze finansowym, strategie redukcji nierówności płacowych w kontekście gender pay gap, metody przeciwdziałania stereotypom płciowym oraz przykłady dobrych praktyk pracodawców w tworzeniu inkluzywnych środowisk pracy.  

Prelegenci przeanalizowali wykorzystanie open data i AI w bankowości, m.in. w zakresie tworzenia bezpiecznego i etycznego AI w finansach, hiperpersonalizacji i związanych z nią ryzyk, adaptacji technologii chmurowych do nowych modeli zarządzania danymi, potencjału generatywnej sztucznej inteligencji w monetyzacji i budowie modeli, roli danych w strategiach AI instytucji finansowych oraz konkretnych zastosowaniach AI w bankowości. Nie zabrakło komentarza odnośnie do wpływu regulacji ESG na rynek nieruchomości i hipotek w Polsce.

Cyfryzacja, dystrybucja, ochrona zdrowia z perspektywy ubezpieczeń

Kolejna część kongresu podzielona została na dwie ścieżki tematyczne: bankową oraz ubezpieczeniową. W ramach tej drugiej odbyła się dyskusja na temat zderzenia świata ubezpieczycieli i pośredników w kontekście cyfryzacji. Omówiono aspekty relacji z klientem w erze cyfryzacji, wpływ nowych technologii na sposób, w jaki ubezpieczyciele i pośrednicy obsługują klientów, oraz na zmiany w oczekiwaniach i potrzebach klientów w zakresie usług ubezpieczeniowych. Następnie akcent przeniesiono na rolę ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Eksperci skomentowali kwestie związane z prywatnie finansowaną częścią systemu opieki zdrowotnej i jej uzupełnieniem dla systemu finansowanego ze środków publicznych, optymalny system finansowania opieki zdrowotnej, uwzględniając rolę finansowania prywatnego i zakładów ubezpieczeń, perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w najbliższych pięciu latach oraz główne wyzwania systemu opieki zdrowotnej. Nie zabrakło analizy dotyczącej ewolucji dystrybucji ubezpieczeń. Prelegenci omawiali przyszłość wyszukiwania i sprzedaży ofert w kontekście zmian w zachowaniach klientów, roli sztucznej inteligencji, personalizacji ofert, ochrony danych, przyszłości systemów agencyjnych i roli banków w dystrybucji ubezpieczeń, zastanawiając się nad zmianą modelu dystrybucji na rzecz chatbotów i automatyzacji.

(AM, źródło: MMC Polska)