PFR: Pierwsze dopłaty roczne dla uczestników PPK

0
591

23 marca Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przekazał instytucjom finansowym zarządzającym Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) 34,7 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2019 r. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 144 tys. uczestników PPK.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł pochodzi z Funduszu Pracy. Warunkiem jej uzyskania jest zgromadzenie na swoim rachunku w PPK środków równych co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (472,5 zł w 2019 r.). Z danych PFR wynika, że w ubiegłym roku warunek ten spełniło ponad 144 tys. uczestników.

Wkrótce też kolejna transza uczestników systemu  otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Pierwsi uczestnicy Planów dostali ją w styczniu. Do końca kwietnia z tytułu wpłaty powitalnej Fundusz Pracy wypłaci za pośrednictwem PFR ok. 250 mln zł.

W związku z koniecznością podejmowania przez pracodawców działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, rząd zapowiedział umożliwienie pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób przesunięcie terminów na utworzenie PPK. Podmioty zatrudniające przystępujące do systemu w II fazie programu będą obowiązywać takie same maksymalne terminy jak pracodawców z III fazy, czyli: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

(AM, źródło: mojeppk.pl)