PFR Portal PPK przeszkoli sektor finansów publicznych w kwestii PPK

0
446

PFR Portal PPK rozpoczyna cykl webinariów szkoleniowych na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Webinaria zorganizowane są we współpracy z instytucjami finansowymi. Pierwsze trzy szkolenia poprowadzą eksperci Compensy Życie.

W trakcie spotkań prowadzący skoncentrują się na aspektach technicznych, wprowadzeniem do procesu oraz dalszą obsługą. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

  • cel programu PPK i jego schemat,
  • analiza przedwdrożeniowa w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • harmonogram wdrażania PPK,
  • obowiązki pracodawcy, w tym wybór instytucji, umowa o zarządzanie oraz o prowadzenie Planu,
  • naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do instytucji finansowej,
  • dokumentacja i obowiązki informacyjne,
  • wsparcie instytucji finansowej.

Webinaria Compensa TUnŻ odbędą się 14, 21 i 27 stycznia. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań prowadzącym. Szkolenia są otwarte, dostępne dla wszystkich zainteresowanych w tematyce wdrażania PPK w sektorze finansów publicznych. 

(AM, źródło: PFR Portal PPK)