Świadomość przyszłych niskich emerytur zachęca do uczestnictwa w PPK

0
555

Ponad 3/4 uczestników badań ilościowych przeprowadzonych na zlecenie PFR Portal PPK przyznaje, że spotkała się z terminem Pracownicze Plany Kapitałowe, z czego pogłębioną wiedzę o programie posiada co trzeci respondent.

Spośród osób, które deklarują znajomość tematu PPK najczęściej wskazywanym źródłem informacji był pracodawca (23,5%) i internet (12,2%). Wysoko uplasowały się także media tradycyjne – telewizja i prasa, a następnie rodzina i znajomi. 

Podstawowym czynnikiem zachęcającym do pozostania w PPK jest świadomość otrzymywania w przyszłości niskiego świadczenia emerytalnego. W tym kontekście program jawi się respondentom jako dodatkowe źródło dochodu w przyszłości (37,2%). Jako zaletę wskazywano także możliwość wypłaty środków w określonych sytuacjach życiowych (32%) oraz współdzielenie kosztów uczestnictwa w PPK wraz z pracodawcą (30,3%). Wśród pozytywów wskazano także: zaufanie do instytucji zarządzającej finansami (27,2%), rosnącą liczbę uczestników PPK (18,3%), wpłatę powitalną i dopłatę roczną ze strony państwa (17,5%).

(AM, źródło: mojeppk.pl)