PFR postuluje wydłużenie drugiego etapu zapisów do PPK

0
668

Polski Fundusz Rozwoju (PFR), jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie II etapu wdrażania PPK dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób. Ma to związek z obecną sytuacją gospodarczą wywołaną przez koronawirus (COVID-19).

Na początku roku ruszył drugi etap wdrażania PPK. Do 24 kwietnia 2020 r. firmy zatrudniające między 50 a 249 pracowników mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie programem. Takich firm jest około 20 tys. i zatrudniają łącznie 2 mln osób. 

– Zmiana terminów powinna ułatwić pracodawcom wdrożenie programu PPK. Wydłużenie tego czasu ma na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnym nadzwyczajnym otoczeniu gospodarczym w związku z Covid19 oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników – wyjaśnił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Przyjęcie tej zmiany umożliwiłoby pracodawcom prawidłowe wdrożenie PPK, w tym należyte przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz wybór instytucji finansowej w porozumieniu z załogą – powiedział prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

PFR Portal PPK jest odpowiedzialny w Grupie PFR za wdrażanie PPK i szkolenie pracodawców i pracowników. Epidemia koronawirusa spowodowała także konieczność modyfikacji planów szkoleniowych.

Jeśli oba resorty ustosunkują się pozytywnie do postulatu PFR i wprowadzą odpowiednie zmiany prawne, to termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostanie wydłużony z 24 kwietnia do 27 października tego roku, a termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK z 11 maja do 10 listopada 2020 r.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: mojeppk.pl)