Poszkodowany decyduje o wyborze formy zapłaty za najem auta zastępczego

0
475

Z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego (SN) wynika, że w przypadku poszkodowanego w wypadku wystarczy samo wynajęcie auta zastępczego (bez zapłaty), aby można było domagać się od ubezpieczyciela sprawcy refundacji kosztów najmu – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie SN zapadło w sprawie, w której przedsiębiorca-nabywca wierzytelności z tytułu refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego pozwał ubezpieczyciela o pieniądze z tytułu tego świadczenia. Sąd Okręgowy w Płocku oddalił żądanie. SO uznał, iż nie została wykazana zasadność kwoty stawki wynajmu oraz brak dowodu na faktyczne poniesienie wydatku. W apelacji Sąd Okręgowy w Łodzi miał jednak wątpliwości, czy samo zaciągnięcie długu w postaci zapłaty za najem pojazdu zastępczego stanowi szkodę, a poszkodowany ma wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku i zakładu ubezpieczeń. Dlatego wystąpił z pytaniem do Sądu Najwyższego. Ten zaś uznał (sygn. akt: III CZP 63/19), że do poszkodowanego należy prawo wyboru: czy zapłaci za pojazd zastępczy gotówką, czy też cesją prawa do refundacji tego kosztu na firmę wynajmującą.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 16 marca, Marek Domagalski „Spór o auto zastępcze z ubezpieczenia – uchwała Sądu Najwyższego

https://www.rp.pl/…

 (AM, źródło: „Rzeczpospolita”)