PIDiPO: Kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej dla członków Izby

0
378

Na mocy umowy generalnej Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) z Compensa TU z dniem 1 listopada rozpoczął się kolejny, dziesiąty rok ochrony OC zawodowej doradców odszkodowawczych.

Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych oraz tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością doradców odszkodowawczych. Podobnie jak w roku ubiegłym, górna granica sumy gwarancyjnej oferowana doradcom odszkodowawczym wynosi 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Poprzednia umowa OC dla członków Izby miała bezszkodowy przebieg.

(AM, źródło: PIDiPO)