Piotr Niczko na czele jednostki Aon Polska odpowiedzialnej za transakcje M&A

0
799

Aon Polska powołał samodzielną komórkę – AMATS Polska, będącą częścią struktury AMATS CEE – do obsługi klientów w zakresie transakcji M&A. Nowa jednostka odpowiada za operacje w Polsce i pozostałych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. AMATS Polska kieruje Piotr Niczko, starszy broker wyspecjalizowany w obsłudze fuzji i przejęć.

Decyzję o powołaniu odrębnej komórki w zakresie zabezpieczania procesów fuzji i przyjęć podjęto z kilku względów. Do najważniejszych z nich należał fakt, że polski rynek transakcji M&A jest największy w regionie CEE – zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu transakcji. Dodatkowym impulsem były globalne trendy oraz prognozowana dynamika rozwoju naszego kraju w najbliższych latach. Kierowana przez Piotra Niczko AMATS Polska jest centralą obsługi obszaru M&A w regionie. Wspierają ją oddziały na Węgrzech, w Czechach oraz we Frankfurcie.

– Decyzja firmy o otwarciu w Polsce hubu wyspecjalizowanego w transakcjach M&A potwierdza szybko rosnące znaczenie naszego kraju i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To znacząca zmiana, ponieważ do tej pory Aon obsługiwał fuzje i przejęcia w naszym regionie za pośrednictwem brokerów działających w centrali w Londynie. Dziś dysponujemy zespołem, który rozumie lokalną specyfikę, kontekst kulturowy i ma większe możliwości budowania bezpośrednich relacji z klientami. To klucze do sukcesu w naszym obszarze – mówi Piotr Niczko.

Piotr Niczko dołączył do Aon Polska w sierpniu 2023 r. z zadaniem zbudowania od podstaw, a następnie prowadzenia komórki odpowiedzialnej za transakcje. Jest z wykształcenia prawnikiem z ponad 10-letnim doświadczeniem, obejmującym m.in. doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz klientów korporacyjnych w zakresie obsługi transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych, uzyskane w Dentons (dawniej: Salans) oraz DLA Piper. Piotr Niczko doradzał także AIG oraz Tokio Marine HCC w ramach procesu underwritingu.

Kompleksowe zabezpieczenie procesu M&A

Sztandarowym produktem na rynku M&A, który oferuje AMATS Polska w ramach rozwiązań transakcyjnych, jest ubezpieczenie W&I (Warranty & Indemnity Insurance) – ochrona w zakresie oświadczeń i zapewnień sprzedającego. Zakres usług obejmuje również m.in. ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości lub udziałów w spółce (Title Insurance), ubezpieczenie ryzyk podatkowych (Tax Insurance), ubezpieczenie ryzyk środowiskowych (Environmental Impairment Liability Insurance), a także nowość na polskim rynku ubezpieczeniowym – ubezpieczenie od ryzyka sporów sądowych, administracyjnych czy arbitrażowych (Litigation Risk Insurance).

– Szacujemy, że dynamika w sektorze M&A, a co za tym idzie również w sektorze ubezpieczeń transakcyjnych, będzie zdecydowanie rosła. Pogłębia się świadomość głównych graczy rynkowych, ale także ich doradców, w zakresie dostępności produktów oferowanych przez brokerów na rynku M&A. W konsekwencji przewidujemy sukcesywne zwiększanie się udziału Aon Polska w rynku ubezpieczeń transakcyjnych zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE – dodaje Piotr Niczko.

(AM, źródło: Brandscope)