Zarząd BFG bez Dagmary Wieczorek-Bartczak

0
675

21 maja Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała zarząd BFG na nową, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 22 maja. W jego szeregach nie znalazła się tym razem Dagmara Wieczorek-Bartczak, która odpowiadała za przygotowanie Funduszu do pełnienia funkcji organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji.

Dagmara Wieczorek-Bartczak zasiadała w zarządzie BFG od 1 lutego 2022 r. Jej nominacja miała związek z mandatem do tworzenia organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń, jaki pod koniec 2021 r. powierzył BFG Komitet Stabilności Finansowej. Był to efekt rozpoczęcia przez Komisję Europejską prac nad dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń/reasekuracji (IRRD), przyjętej przez Parlament Europejski 24 kwietnia 2024 r. Osobą odpowiedzialną za koordynację i prowadzenie działań przygotowawczych w tym zakresie miała być właśnie Dagmara Wieczorek-Bartczak.

W zarządzie BFG zasiadają obecnie: Maciej Szczęsny – prezes, Tomasz Obal – zastępca prezesa, Krzysztof Budzich – członek zarządu.

(AM, źródło: BFG, gu.com.pl)