Piotr Wachowiak w radzie nadzorczej PZU SA

0
1347

31 sierpnia Paweł Mucha złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PZU SA oraz członkostwa w RN. Powodem rezygnacji było powołanie na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego z dniem 1 września. Na zwolnione przez niego miejsce w radzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało 1 września Piotra Wachowiaka. Uchwała weszła w życie z chwilą powzięcia.

Dr hab. Piotr Wachowiak to rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania, a także wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Od 31 lat ma związki z praktyką gospodarczą, pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora zarządu dzielnicy Żoliborz – członkiem zarządu dzielnicy, kanclerzem SGH, prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, prorektorem ds. nauki i zarządzania.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Był współtwórcą podstawy programowej z przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce do liceum. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, członek kapituły Fundacji „Teraz Polska”, członek zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni, członek Rady ds. Planu Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

(AM, źródło: PZU)