PIU i KPMG: Seminarium na temat rachunkowości i sprawozdawczości

0
800

4 grudnia 2019 w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbędzie się seminarium „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”. Organizatorami wydarzenia są Polska Izba Ubezpieczeń i KPMG, których przedstawiciele zaprezentują w swoich prelekcjach liczne kwestie związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w zakładach ubezpieczeń.

Podczas seminarium poruszone zostaną takie kwestie, jak: projektowane zmiany w reżimie S2, MSSF 17 (proponowane zmiany do MSSF 17, koncepcje Risk Adjustment) MSSF 16 (główne zmiany względem MSR 17, podstawowe umowy uznawane za leasing w sektorze finansowym, wybrane aspekty księgowe/najczęściej popełniane błędy), metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko (Look-through), MSSF 9 (status wdrożenia MSSF 9 w sektorze ubezpieczeniowym, powiązania z MSSF 17, praktyczne aspekty wdrożenia MSSF 9 w obszarze klasyfikacji i wyceny).

Prelegenci omówią też takie tematy, jak LAC DT – zmiany proponowane w ramach przeglądu formuły standardowej, jakość i efektywność procesu sprawozdawczości w świetle coraz krótszych terminów raportowania, testy na utratę wartości dla spółek podporządkowanych, standaryzacja wypłat zadośćuczynień, regulacje w zakresie działalności kancelarii odszkodowawczych, uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zwrotu kosztów niezależnej ekspertyzy w OC komunikacyjnym, wybrane zmiany proponowane w ramach przeglądu formuły standardowej, proponowane zmiany do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele organizatorów. Ze strony PIU głos zabiorą: Andrzej Maciążek, Iwona SzczęsnaDorota M. Fal. Natomiast mówcami ze strony KPMG będą: Marcin Dymek, Paweł Szablak, Michał Herbich, Robert Wójcik, Karol Majecki, Agnieszka Witkowska, Krzysztof Chrust, Tomasz Kołodziejczyk, Milena Skrocka, Rafał Górski, Tomek Regulski, Roman Lisiecki, Łukasz Licznerski, Bartosz Gawęda, Michał Skraba, Mikołaj Jaworski.

Seminarium odbędzie się 4 grudnia 2019 r., w godz. 09:15–16:15 w Hotel Novotel Centrum w Warszawie.

Rejestracja:

https://rejestracja.piu.org.pl/…

(AM, źródło: PIU)