TUW „TUW”: Rozstrzygnięcie w konkursie na działalność społeczną

0
427

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny było partnerem konkursu [eS] na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, którego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw najlepiej łączących działalność gospodarczą z działalnością społeczną. Patronem konkursu jest Jacek Kuroń, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej, a także zwolennik i promotor budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizator licznych akcji społecznych w celu łagodzenia skutków transformacji gospodarczej.

Do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zgłoszono 43 przedsiębiorstwa z całej Polski – w tym spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Powołani przez organizatora eksperci społeczni i ekonomiczni w wyniku dokonanej oceny merytorycznej wyłonili 13 finalistów, u których przeprowadzone zostały wizje studyjne.

Zwycięskie przedsiębiorstwa społeczne zostały wybrane przez radę Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele partnerów i organizatorów plebiscytu.

14 listopada w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, podczas uroczystej gali, wręczono nagrody laureatom. Nagrodę główną i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 2019” otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” z województwa opolskiego, prowadzące całodobowy dom opieki, który został powołany, żeby utworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto „Siedlisko” prowadzi działalność gastronomiczną, a wypracowany zysk przeznacza na działalność społeczną.

Nagrodę „Pomysł na Rozwój” przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy. „AS” liczy 10 tysięcy członków i prowadzi wiele działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i samotności, w tym warsztaty dziennej terapii zajęciowej, restauracje w Mławie i Płocku, w których seniorzy korzystają z pomocowego programu dożywiania.

Nagrodę „Odkrycie Roku” otrzymała Fundacja Leżę i Pracuję – pierwsza w Polsce agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Nagrodę publiczności przyznaną na podstawie głosowania internetowego otrzymała Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec zatrudniająca osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze.

Rada przyznała także Honorową Nagrodę Specjalną Blance Barkan-Popowskiej, prezes Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni”, za działania na rzecz zapewnienia miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością w Warszawie.

(AM, źródło: „TUW” TUW)