PIU opublikowała opracowanie na temat programów audytu

0
513

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opublikowała na swojej stronie internetowej materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego jesienią 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Obecnie Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej przygotowała program audytu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości. Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów poszczególnymi obszarami, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

(AM, źródło: PIU)