PIU opublikowała poradnik na temat underwritingu ubezpieczeń majątkowych

0
451

Na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń został zamieszczony kolejny materiał opracowany przez ekspertów podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej w ramach cyklu „Programy audytu”. Najnowsza publikacja dotyczy obszaru audytu underwritingu ubezpieczeń majątkowych.

Intencją autorów jest przekazanie materiału będącego propozycją w przeprowadzeniu audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące ich działalność, zaprezentowane programy są wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tych obszarów.

PIU podała, że w najbliższej przyszłości planowane jest opublikowanie kolejnych programów audytu.

Materiał jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej: Program audytu – underwriting ubezpieczeń majątkowych

(AM, źródło: PIU)