PIU: Podsumowanie seminarium rachunkowego

0
546

Ponad 220 osób uczestniczyło w odbywającym się 4 grudnia seminarium rachunkowym Polskiej Izba Ubezpieczeń (PIU) „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, zorganizowanym we współpracy z KPMG. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Pierwszą prezentację, dotyczącą projektowanych zmian w reżimie Solvency II oraz planowany ich harmonogram, przedstawiła Iwona Szczęsna z PIU. Kolejne tematy dotyczyły ściśle zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: projektowanych zmian do MSSF 17, koncepcji Risk Adjustment, MSSF 16 względem MSR 17, metody Look-through, LAC DT w ramach przeglądu formuły standardowej.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące testów na utratę wartości, MSSF 9, standaryzacji wypłat zadośćuczynień, wpływu zmian przepisów dotyczących wyczerpywania się sum gwarancyjnych na wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, proponowanych zmian w ramach przeglądu formuły standardowej oraz robotyzacji procesów w kontekście coraz krótszych terminów raportowania.

Prezentacje z seminarium:

https://piu.org.pl/…

(AM, źródło: PIU)