PIU: Podwyżka składki ma wesprzeć biuro w Brukseli

0
527

25 września odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, w trakcie którego upoważniono zarząd do wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o podniesienie składki członkowskiej do 0,026% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń przypadającej na rok poprzedzający ten, za który składka ma być uiszczona. Obecnie wynosi ona 0,024% przypisu. Zmiana ma związek z finansowaniem biura PIU w Brukseli.

W głosowaniu wzięło udział 76 firm. 74 oddanych głosów było za podniesieniem składki, natomiast 2 (z jednej firmy) były wstrzymujące się. PIU poinformowała jednak, że te ostatnie stanowiły skutek pomyłki, a firma, w imieniu której wstrzymano się od głosu, przekazała już pismo wyjaśniające nieporozumienie i popierające wzrost składki.

PIU podkreśla, że jej uruchomione 1 marca 2019 r. biuro w Brukseli jest jednym z najważniejszych projektów Izby. Jednostka ta pracuje nie tylko na rzecz rynku finansowego, ale także współpracuje i dzieli się wiedzą ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli oraz polskimi europarlamentarzystami. Izba uczestniczy w konsultacjach na temat wszystkich europejskich regulacji dotyczących rynku ubezpieczeniowego, informując na bieżąco o przebiegach prac polskiego legislatora i urząd nadzoru.

PIU argumentuje, że zwiększenie finansowania biura jest niezbędne ze względu na to, iż w kolejnych latach liczba regulacji pochodzących z Brukseli ulegnie znaczącemu zwiększeniu. Akty prawne, nad którymi toczą się lub będą się toczyły prace, są kluczowe z punktu widzenia polskiego rynku finansowego.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: PIU)