PIU: Spłatę kredytu będzie można zawiesić, składki ubezpieczeniowe – już nie

0
212

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt przepisów mających pomóc kredytobiorcom ponoszącym coraz większe koszty z tytułu kredytów hipotecznych wprowadza „wakacje kredytowe”, ale wyłącza z nich opłaty za ubezpieczenia do kredytu. Projekt trafił do konsultacji społecznych, w których uczestniczy też Polska Izba Ubezpieczeń – zwraca uwagę Piotr Wrzesiński, ekspert PIU.

Proponowane przepisy dołączono do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami proponowane rozwiązania uwzględniają tzw. wakacje kredytowe, zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (tzw. programu społecznego budownictwa czynszowego SBC).

Zdaniem Piotra Wrzesińskiego za najistotniejszą zmianę, nie tylko z perspektywy ubezpieczeniowej, należy przyjąć wprowadzenie możliwości czasowego zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w polskich złotych. W ramach tego rozwiązania kredytobiorca nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytowej. Ekspert zwraca uwagę, że z kosztów podlegających zawieszeniu wyłączono jednak opłaty związane z umowami ubezpieczenia. Piotr Wrzesiński tłumaczy, że powodem zastosowania takiego wyłączenia jest konieczność zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej,  m.in. na wypadek utraty pracy lub w związku ze śmiercią kredytobiorcy. Dodatkowo bank będzie miał obowiązek przekazania klientowi informacji o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń należnych w okresie zawieszenia kredytu. W ocenie eksperta Izby zaproponowane rozwiązanie w zakresie umów ubezpieczenia z pewnością jest korzystne dla klientów.

Piotr Wrzesiński zastrzega, że w proponowanej regulacji nie traktuje się okresu zawieszenia wykonania umowy kredytowej jako okresu kredytowania. A ten oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie wydłużają się o okres zawieszenia umowy kredytowej. W konsekwencji, w pewnych przypadkach, okres kredytowania może po terminie zawieszenia różnić się od okresu ubezpieczenia w powiązanej umowie ubezpieczenia. Ekspert PIU podkreśla, że będzie to wymagało dodatkowej, szczegółowej analizy oferowanych przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia powiązanych z kredytami hipotecznymi i ich odpowiedniego dostosowania.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/projekt-przepisow-majacych-pomoc-kredytobiorcom/

(AM, źródło: PIU)