PIU zaktualizowała standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

0
750

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała aktualizację „Standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – opracowania na potrzeby sektora ubezpieczeniowego”. Odświeżenie dokumentu standaryzującego podejście rynku do wytycznych KNF dotyczących przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub prywatnej jest owocem ubiegłorocznych prac grupy roboczej PIU ds. chmury obliczeniowej.

Aktualizacja objęła zagadnienia, które były nieobecne w standardzie Izby opublikowanym w czerwcu 2021 r. Objęły one następujące kwestie:

  1. Wzajemne relacje i współzależności pomiędzy komunikatem UKNF a przepisami ustawy UDUiR w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu – gdzie jest różnica pomiędzy outsourcingiem ustawowym a tym wynikającym z komunikatu.
  2. Klauzule umowne, jakie mogą być stosowane w umowach z dostawcami usług chmurowych – jako przykłady do bezpośredniego zastosowania.
  3. Aktualizacja punktów, w zakresie których UKNF przedstawił swoje stanowisko w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez sektor finansowy (tzw. Q&A) – opublikowane przez KNF w październiku 2021 i kwietniu 2022 r.

– Powyższe kwestie są istotne dla zakładów ubezpieczeń, gdyż w codziennych relacjach z dostawcami usług chmurowych oraz innymi podmiotami rynku, którzy korzystają w swojej działalności z usług opartych o chmurę obliczeniową, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne co do sposobu klasyfikowania umów oraz co do egzekwowania odpowiednich zapisów umownych. Członkowie grupy roboczej ds. chmury obliczeniowej mają nadzieję, że przedstawiona aktualizacja standardu rozwieje przynajmniej część tego typu wątpliwości i wpłynie na unifikację podejścia  sektora w tych obszarach – tłumaczy Mariusz Kuna, szef działu zarządzania informacją ubezpieczeniową PIU.

Ekspert dodaje, że w prace nad aktualizacją standardu było zaangażowanych blisko 20 osób reprezentujących 15 zakładów ubezpieczeń. Prace grupy wspierały dwie kancelarie prawne: Maruta Wachta i Traple Konarski Podrecki.

Aktualizacja jest dostępna na stronie PIU

(AM, źródło: PIU, gu.com.pl)