Poseł chce zmian w prawie dotyczącym roli rzeczoznawców i biegłych w procesie likwidacji szkód

0
901

Piotr Sak, poseł PiS, wystąpił 15 grudnia do ministrów sprawiedliwości, finansów oraz infrastruktury z interpelacją dotyczącą rzeczoznawców samochodowych oraz biegłych sądowych z zakresu motoryzacji. W swoim wystąpieniu zwrócił się o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących prawnego uregulowania tych profesji w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

W interpelacji poseł wskazał, że art. 79a Prawa o ruchu drogowym określa wymagania koniecznie do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego. Tymczasem z sygnałów napływających do parlamentarzysty, które skłoniły go do wystąpienia, wynika, że spełnianie tych wymagań nie jest obligatoryjne do podjęcia pracy w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych czy w charakterze biegłego sądowego. A to znacząco wpływa na merytoryczny poziom wydawanych opinii oraz istotne braki w zebranym materiale dowodowym i w konsekwencji uniemożliwia poszkodowanym skuteczne dochodzenie rekompensaty.

„Zdaniem osób posiadających wieloletnie doświadczenie i kompetencje w przedmiotowej dziedzinie obecnie opinie wydawane przez rzeczoznawców i biegłych sądowych nie podlegają kontroli, natomiast rzeczoznawcy nie mają obowiązku odbywania szkoleń aktualizujących ich wiedzę, a ponadto ich kompetencje nie są weryfikowane. Nadto biegli, nawet chcąc weryfikować jakość swoich opinii, nie są informowani, czy ich opinia ostatecznie została przez sąd uwzględniona w wyroku, czy też odrzucona w części lub w całości” – czytamy w interpelacji.

Dlatego też poseł zwrócił się do ministrów z zapytaniem, czy planują wprowadzenie zmian legislacyjnych, wprowadzających nadzór nad wykonywaniem zawodu przez rzeczoznawców przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny podmiot. Ponadto Piotr Sak chciałby wiedzieć m.in., czy rozważane jest wprowadzenie zasady losowej kontroli wydawanych opinii rzeczoznawców i biegłych, oraz kto miałby jej dokonywać i na jakich zasadach, a także czy ministerstwa rozważają zmianę wymagań w zakresie certyfikacji rzeczoznawców, szczególnie w kontekście nacisku na ich wiedzę techniczną, a także rezygnację ze zbędnego w opinii interesariuszy wymogu np. zdobywania uprawnień na prawo jazdy w kat. A, B i C.

(AM, źródło: PIM)