PKO TFI: Dla pracowników telewizja jest głównym źródłem informacji o PPK

0
486

Pół roku od rozpoczęcia wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w największych przedsiębiorstwach agencja badawcza PBS na zlecenie PKO TFI przeprowadziła badanie społeczne dotyczące świadomości programu. W badaniu sprawdzono, ile o PPK wiedzą pracownicy największych firm oraz z jakich źródeł czerpią informacje o programie.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość informacji o PPK czerpią oni z telewizji (38%). Dopiero na drugim miejscu są pracodawcy (37%). Kolejne źródła to: koleżanki i koledzy z pracy (31%), znajomi i rodzina (29%), portale biznesowe (29%), media społecznościowe (25%). Tradycyjne media: prasę oraz radio wskazało odpowiednio 18% i 14% respondentów.

Z badania wynika ponadto, że pracodawcy zazwyczaj informowali o możliwości przystąpienia do programu za pomocą broszury informacyjnej (43%). Nieco rzadziej była to rozmowa (40%), wiadomość email (28%), plakat (23%), wiadomość w intranecie (22%). Jedynie w 16% przypadków były to warsztaty dla pracowników pozwalające dokładniej zrozumieć działanie programu. 41% badanych odpowiedziało, że pracodawca nie przedstawił im zasad funkcjonowania PPK.

Jako najskuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy dotyczącej PPK respondenci wskazali rozmowę (38%). Na drugim miejscu znalazła się wiadomość w firmowym intranecie (36%), następnie warsztaty (35%) oraz broszura informacyjna (31%). Jedynie 2% badanych stwierdziło, że nie rozumie założeń programu, ponieważ jego zasady są zbyt skomplikowane. – Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym wyzwaniem szczególnie w dużych organizacjach. Przekazanie każdemu pracownikowi dokładnej informacji o tym, jak funkcjonuje PPK, tak aby mógł świadomie podjąć swoją decyzję dotyczącą oszczędzania w PPK, może wymagać uruchomienia kilku różnych kanałów przekazywania treści. Ważne jest także reagowanie na pytania i wątpliwości pracowników dotyczące programu – szczególnie skuteczne pod tym kątem wydają się wszelkie interaktywne formy przekazywania wiedzy, np. warsztaty czy indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji finansowej. Wśród pytań najczęstsze są te dotyczące własności środków odkładanych w ramach PPK oraz te dotyczące możliwości dysponowania swoimi oszczędnościami – mówi Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI.

Za największą zaletę PPK pracownicy uznali to, iż środki są ich własnością (45% wskazań). Na drugim miejscu znalazła się możliwość rezygnacji z programu w dowolnej chwili (42%). Na trzeciej pozycji uplasowały się dopłaty rządowe i dopłaty pracodawców (34%). Kolejne miejsca zajęły: możliwość zainwestowania zgromadzonych środków lub użycie ich w ramach wkładu własnego, np. podczas starania się o przyznanie kredytu (21%), administrowanie przez pracodawcę (20%), możliwość wycofania pieniędzy w dowolnej chwili (20%) czy inwestowanie środków przez wyspecjalizowane instytucje finansowe (14%).

– Pracownicze Plany Kapitałowe są porównywane przez pracowników do OFE. Należy jednak pamiętać, że najważniejszą różnicą pomiędzy nimi jest fakt, że środki gromadzone w ramach PPK są prywatną własnością konkretnego uczestnika programu. Można z nich korzystać w określony sposób, a nawet wypłacać bez ponoszenia dodatkowych kosztów – dzieje się tak np. w przypadku ciężkiego zachorowania czy wykorzystania ich jako wkładu własnego przy zakupie mieszkania bądź budowie domu. To właśnie dzięki temu PPK powoli buduje zaufanie wśród odbiorców – komentuje Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie przez internetowy panel na próbie 502 osób zatrudnionych w największych przedsiębiorstwach oraz zamieszkałych zarówno w dużych i średnich miastach, jak i na obszarach wiejskich.

(AM, źródło: PKO TFI)