PKO TFI wdroży PPK w ZUS

0
477

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI. Prace nad wdrożeniem PPK dla ok. 45 tys. pracowników ZUS już trwają. PKO TFI wspiera wdrożenie, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie oraz nowoczesne programy implementacji i obsługi kont PPK.

– Przygotowania do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęliśmy z dużym wyprzedzeniem. Dokładnie przeanalizowaliśmy oferty podmiotów zarządzających PPK. Zespół wdrożeniowy wraz z przedstawicielami organizacji związkowych dokonał wyboru oferty PKO TFI. Podpisaliśmy umowę o zarządzanie PPK z datą wejścia w życie w 2021 roku. Pracownicy ZUS otrzymają pierwsze wpłaty na swoje prywatne rachunki w ramach PPK w maju 2021 roku – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Doświadczenie, jakie zbieramy przy realizacji wdrożenia PPK w ZUS, jest dla nas bezcenne. Pozwoli nam zapoznać się ze specyfiką oczekiwań flagowego klienta z sektora finansów publicznych. Ten bardzo długi i pracochłonny proces pomoże nam w przygotowaniach do wdrażania i obsługi PPK w bardzo wymagającym sektorze budżetowym. Podkreślamy, że ten sukces – pozyskanie tak ważnego klienta – był możliwy dzięki stałej ścisłej współpracy PKO TFI z macierzystym PKO BP i naszym zapleczem technologicznym – PKO Finat – mówi Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI.

Na początku 2021 roku obowiązkiem utworzenia PPK dla swoich pracowników w ramach czwartego, ostatniego etapu wdrażania Planów objęte zostaną podmioty z sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, a także mikrofirmy. Umowy o zarządzanie można podpisywać już teraz (z datą wejścia w życie w roku 2021), co pozwala na spokojne wdrożenie.

Przygotowując się do wdrożenia PPK, ZUS rozpoczął akcję informacyjną dla swoich pracowników, której partnerem jest PKO TFI. W placówkach Zakładu pojawiły się plakaty, pracownicy otrzymali pakiety informacyjne dostarczone przez PKO TFI (broszury, ulotki). W intranecie dostępna jest biblioteka materiałów audiowizualnych oraz kurs e‑learningowy. We wdrożeniu i późniejszej obsłudze pomoże cały czas rozwijana aplikacja internetowa iPPK stosowana przez PKO TFI, a budowana i utrzymywana przez agenta transferowego – PKO Finat. Do uczestnictwa w PPK w ZUS uprawnionych jest ok. 45 tysięcy pracowników. Pierwsze wpłaty zostaną zaksięgowane na ich prywatnych rachunkach PPK w maju 2021 roku.

(AM, źródło: PKO BP)