PKO Ubezpieczenia: Usługa organizacji leczenia za granicą nadal jest dostępna

0
380

Stan pandemii COVID-19 spowodował szereg ograniczeń, w tym również związanych z podróżowaniem poza krajem. Mimo wprowadzonych obostrzeń PKO Ubezpieczenia zadeklarowało, że kontynuuje organizację leczenia za granicą (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) w ramach ubezpieczenia OnkoPlan, w wariantach ochrony Premium i Premium+.

Szpitale za granicą przyjmują obecnie pacjentów, ale organizacja leczenia jest możliwa pod warunkiem wyjazdu z Polski. W każdym przypadku organizacji takiego leczenia PKO Ubezpieczenia uwzględnia wszystkie wymogi formalne, również te związane z epidemią.

Firma podkreśla, że każda osoba, która korzysta ze świadczeń opieki medycznej za granicą w ramach OnkoPlanu jest traktowana indywidualnie pod kątem szczegółowych zaleceń medycznych co do jej trybu leczenia. W zależności od rekomendowanego podejścia medycznego czy trybu leczenia, zabiegi mogą być przekładane w czasie, po uzgodnieniu z pacjentem.

Przy organizacji leczenia za granicą PKO Ubezpieczenia bierze pod uwagę, że szpitale oraz państwa, w których będzie leczył się klient, mogą mieć własne zasady np. co do okresu obowiązywania kwarantanny. Zakład zapewnia, że realizuje terminowo bez dodatkowych ograniczeń związanych z pandemią Drugą Opinię Medyczną oferowaną w zakresie OnkoPlanu. Także pozostałe świadczenia z tytułu ubezpieczenia są realizowane w przyjętych terminach.

(AM, źródło: PKO Ubezpieczenia