Rzecznik Praw Pacjenta: Wojewódzkie komisje orzecznicze wznowiły działalność

0
416

Od 24 maja wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wznowiły swoją działalność orzeczniczą, zawieszoną pod koniec marca ze względu na epidemię koronawirusa. Jest ona prowadzona na poprzednich zasadach – poinformował Rzecznik Praw Pacjenta.

W ocenie Rzecznika uczestnikom postępowania przed komisjami należy zagwarantować odpowiednie warunki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym z zastosowaniem reżimu sanitarnego wymaganego stosownymi zaleceniami oraz przepisami prawa.

Od 31 marca do 24 maja (kiedy działalność orzecznicza komisji była wstrzymana) możliwe było wnoszenie do komisji nowych wniosków. Jednak czas na ich rozpatrzenie rozpocznie się od dnia wznowienia działania komisji, czyli od 24 maja 2020 r.

Rzecznik przypomina, że do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiązane są nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynęło więcej niż 1 rok. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Termin ten w dniach od 31 marca do 24 maja nie był zawieszony i mógł w tym okresie upłynąć. W takiej sytuacji sprawa nie zostanie rozpatrzona przez komisję.

(AM, źródło: RzPP)