Po autozapisie do PPK liczba uczestników wzrosła do 3,3 mln pracowników

0
514

27 kwietnia 2023 r. podczas konferencji prasowej zaprezentowano statystyki pracowniczych planów kapitałowych po zakończeniu pierwszego ponownego autozapisu, który odbył się w marcu tego roku.

Liczba uczestników PPK zwiększyła się o 718 tys., do 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7% – wynika z danych przedstawionych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Autozapis w PPK odbywa się co cztery lata i dotyczy osób w wieku 18–55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie.

– Udaje nam się wdrożyć w Polsce rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym, która krok po kroku idzie w pozytywną stronę, i rzeczywiście mamy tutaj znaczący wzrost osób, które oszczędzają długoterminowo z myślą o bezpiecznej emeryturze. W ostatnich dwóch miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tys. Jest to znaczący wzrost, który był możliwy m.in. dzięki kampanii informacyjnej, w której kładliśmy nacisk na pokazywanie korzyści – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Profil uczestników PPK

Z danych przedstawionych przez Fundusz wynika, że w systemie prawie dwukrotnie chętniej uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1%) niż sektora publicznego (24,9%). W ramach autozapisu najchętniej przystępowali pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi obecnie 67%.

Widoczna jest też wyraźna dominacja pracowników w wieku 25–34 oraz 35–44 lata. Stanowią oni odpowiednio 34,2% oraz 33,3% uczestników. Najmniej chętnie do programu przystępują osoby powyżej 60. roku życia (0,5%). Średnia wieku uczestnika PPK to 39 lat.

Nieznacznie więcej w programie jest mężczyzn (51,8%) niż kobiet (48,2%).

Z kolei 4,9% uczestników to osoby innej narodowości niż polska.

Najwyższa partycypacja nadal utrzymuje się w województwach mazowieckim (58,1%), dolnośląskim (45,6%), wielkopolskim (43,2%) i małopolskim (42,5%).

– Warto mieć na uwadze, że wprowadzanie PPK spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) o ponad 300 tys. W wyniku wdrażania programu w ostatnich trzech latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w systemach pracowniczych w Polsce wzrosła o 3,6 mln osób – podkreślił Paweł Borys. Tym samym w ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków.

Blisko 15 mld zł aktywów PPK

– Aktualna wartość aktywów netto w PPK wynosi 14,9 mld zł. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 mld zł, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld zł. Miesięczne wpłaty do PPK to rząd wielkości 500 mln zł, jeśli mówimy o tym, że będziemy mieć w tym momencie blisko 30% więcej uczestników PPK, można się spodziewać, że transfer miesięczny do PPK to będzie ok. 700 mln zł. To już jest naprawdę istotna kwota, która regularnie co miesiąc wpływa na rynek – powiedział Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, prezentując wyniki finansowe PPK.

Tylko 50,7% wpłat (7,5 mld zł) pochodzi od pracowników. Drugie tyle to wpłaty pracodawców (38,5%, 5,7 mld zł) oraz dopłaty państwa (10,9%, 1,6 mld zł).

Stopa zwrotu na inwestycji w PPK (wpłaty pracodawcy i państwa oraz zwrot z inwestycji) dla przykładowego pracownika oszczędzającego od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł brutto wynosi 113%. Oznacza to, że taka osoba zgromadziła 113% więcej, niż sama wpłaciła. Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.

Instytucje zarządzające rachunkami

Obecnie środkami gromadzonymi w ramach PPK zarządza 18 instytucji finansowych. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24% do 0,43%, a średni koszt wynagrodzenia to 0,345%.

Mimo wielu trudności we wdrażaniu PPK spowodowanych pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie narastająco fundusze zdefiniowanej daty osiągnęły zysk. W zależności od danego FZD wyniósł on od 7,46% do 23,5%.

Działania edukacyjne i szkoleniowe

W ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych PFR Portal PPK przeprowadził 8206 szkoleń dla 263 tys. uczestników. W sumie od wejścia w życie ustawy odbyło się 8378 wydarzeń edukacyjnych dotyczących programu.

– Mam głęboką pewność co do tego, że rola, jaką odgrywają nasi trenerzy, ma istotne znaczenie. Zaufanie, raz naruszone, jest bardzo trudne do odbudowania, mimo to nam się udaje i jak widać, partycypacja rośnie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Sama oficjalna strona programu – mojeppk.pl – zgromadziła 10,3 mln użytkowników oraz zanotowała 30,6 mln odsłon. Serwis MojePPK, w którym uczestnicy programu mogą sprawdzić stan środków zgromadzonych w PPK w ciągu roku od uruchomienia, osiągnął 1,13 mln logowań. Plany są także stale obecne w mediach społecznościowych.

Plany na przyszłość

W ciągu najbliższych dwóch lat zakładany jest wzrost liczby uczestników do 4,5–6 mln, czyli osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50%. W budowaniu oszczędności pomóc może także uruchomienie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która pozwoli na dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika. W sposób ciągły będą także prowadzone działania edukacyjne i upowszechniające PPK.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie 6–8 mln uczestników PPK.

– Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50% partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10–15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli – podsumował Paweł Borys.

Relacja z konferencji